5 nejdůležitějších závěrkových operací

Účetní závěrky a závěrkové operace jsou v plném proudu a v dnešním článku se proto zaměříme na nejdůležitější závěrkové operace, které by měla každá účetní jednotka provést.

Datum publikace:15.01.2020
Autor:Bc. Tomáš Krůl

5 nejdůležitějších závěrkových operací (text)

Účetní závěrky a závěrkové operace jsou v plném proudu a v dnešním článku se proto zaměříme na nejdůležitější závěrkové operace, které by měla každá účetní jednotka provést.

1. Inventarizaci majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků je velmi důležitým prvkem každé účetní závěrky. Při inventarizaci se zjišťují skutečné stavy majetku a závazků. Inventarizaci majetku a závazků lze zahájit nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem. Inventarizace musí být ukončena nejpozději 2 měsíce po rozvahovém dni.

Inventarizaci podléhají všechny složky aktiv a pasiv kromě vlastního kapitálu.

2. Odpisy majetku

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : 5 nejdůležitějších závěrkových operací

Poznámky pod čarou:

Související interní směrnice

Související články

Funkcie

--%>