Daň stanovená paušální částkou v roce 2020

Zákon o daních z příjmů rozeznává tři instituty spojené s označením „paušální“.

Datum publikace:14.01.2020
Autor:Ing. Ivan Macháček

Daň stanovená paušální částkou v r.2020 (text)

Zákon o daních z příjmů rozeznává tři instituty spojené s označením „paušální“:

  • uplatnění paušálních výdajů stanovených procentem ze zdanitelných příjmů namísto skutečných prokázaných výdajů,
  • uplatnění paušálních výdajů na dopravu namísto prokazování skutečné spotřeby pohonných hmot,
  • daň stanovená paušální částkou.

Pro každý z těchto institutů platí specifické podmínky v ustanoveních zákona o daních z příjmů, případně ve vydaných pokynech Generálního finančního ředitelství.

V textu se budeme zabývat stanovením daně paušální částkou pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, které vyplývá z ustanovení § 7a ZDP. Uvedeme si, jaké jsou výhody stanovení daně paušální částkou a postupy jeho uplatnění jak ze strany poplatníka, tak ze strany správce daně. Pozornost zaměříme rovněž na možná úskalí související s uplatněním paušální daně.

1. Kdo může požádat o stanovení daně paušální částkou?

Nejdříve si odpovíme na otázku, kdo může požádat svého správce daně o stanovení daně paušální částkou. Jedná se o poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který splňuje následující podmínky, stanovené v § 7a odst. 1 ZDP:

a) poplatníkovi kromě příjmů podle § 6 ZDP, příjmů osvobozených od daně z příjmů a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně plynou pouze příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP, včetně úroků z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání poplatníka (§ 8 odst. 1 písm. g ZDP). Jedná se tedy o poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají:

  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
  • příjmy ze živnostenského podnikání,
  • příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Daň stanovená paušální částkou v roce 2020

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.