Hlášení INTRASTAT a vazba na DPH

Daňové subjekty a zejména plátci DPH jsou stíháni jednou povinností za druhou, které musejí měsíčně vůči státu plnit a dávat na ně pozor, aby nebyli postihování pokutami za neplnění svých povinností.

Datum publikace:31.10.2019
Autor:Bc. Tomáš Krůl

Hlášení INTRASTAT a vazba na DPH (text)

Daňové subjekty a zejména plátci DPH jsou stíháni jednou povinností za druhou, které musejí měsíčně vůči státu plnit a dávat na ně pozor, aby nebyli postihování pokutami za neplnění svých povinností.

Jednou z dosti opomíjených povinností, která mezi poplatníky není tolik známá, je hlášení Intrastat. A přitom za nesplnění povinností v souvislosti s hlášením Intrastat hrozí pokuta ve výši až 1 mil. Kč.

Co je Intrastat?

Intrastat je statistický systém Evropské unie, jímž se sleduje faktický pohyb zboží mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Hlášení Intrastat sleduje samostatně přijetí a odeslání zboží v jednotlivých státech EU.

Kdo musí hlášení Intrastat podávat?

Hlášení Intrastat vykazují subjekty, kteří jsou plátci DPH v případech, kdy přijímají zboží z EU nebo zboží do jiných členských států EU zasílají. Plátcům DPH registrovaným k DPH i v jiných členských státech EU může vzniknout povinnost podávat hlášení Intrastat i v těchto jiných státech EU.

Kdy vzniká povinnost podávat hlášení Intrastat?

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Hlášení INTRASTAT a vazba na DPH

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

--%>