Rozdíl mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním

Každému daňovému subjektu se může v praxi stát, že podá řádné daňové přiznání, ale později si uvědomí, že podané přiznání obsahovalo chybu, kterou chce dobrovolně daňový subjekt opravit. V závislosti na tom, kdy je daná chyba zjištěna, pak daňový subjekt volí mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním.

Datum publikace:11.1.2019
Autor:Mgr. Filip Wágner

Rozdíl mezi opravným a dodatečným daň. přiznáním (text)

Každému daňovému subjektu se může v praxi stát, že podá řádné daňové přiznání, ale později si uvědomí, že podané přiznání obsahovalo chybu, kterou chce dobrovolně daňový subjekt opravit. V závislosti na tom, kdy je daná chyba zjištěna, pak daňový subjekt volí mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním. Tento článek shrnuje pravidla pro opravná a dodatečná přiznání, tak aby každý daňový subjekt v dané procesní fázi věděl, kterou příslušnou kolonku přiznání má zaškrtnout a svou chybu tak opravit. Článek obsahuje také praktické situace, které mohou daňové subjekty řešit.

 1.      Opravné versus dodatečné daňové přiznání

Obecná ustanovení pro opravné či dodatečné daňové přiznání jsou obsažena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), ale každý hmotně-právní zákon může obsahovat svoji specifickou úpravu pro provádění oprav (například zákon č. 235/2004 Sb. (dále jen „zákon o DPH“) z hlediska provádění oprav nesprávně uplatněné sazby DPH). Tento speciální zákon má pak aplikační přednost před daňovým řádem.

První podávané daňové přiznání za příslušné zdaňovací období se označuje jako řádné daňové přiznání. Pokud daňový subjekt zjistí po podání řádného daňového přiznání, že toto daňové přiznání obsahuje určité nedostatky či nesprávnosti, tak v závislosti na časovém okamžiku zjištění tyto chyby opravuje buď opravným, nebo dodatečným daňovým přiznání. Opravné nebo dodatečné daňové přiznání se podává na stejném tiskopise jako řádné daňové přiznání, a pokud dojde k aktualizaci vzoru daného tiskopisu, tak daňový subjekt použije příslušný tiskopis pro dané zdaňovací období.

Opravné daňové přiznání se vždy podává jako finální daňové přiznání, tedy musí obsahovat všechny údaje, tak jak je daňový subjekt hodlá tvrdit správci daně. Dodatečné daňové přiznání se u různých daní vyplňuje různým způsobem (například u DPH se vyplňují pouze rozdíly oproti řádnému přiznání, kdežto u daní z příjmů se vyplňují všechny údaje včetně příslušné opravy a navíc část příslušná pouze pro dodatečné daňové přiznání. V tomto ohledu je vhodné, aby si daňový subjekt při různých opravách různých daní svůj postup zkontroloval například s pokyny k příslušnému tiskopisu.

Daňový subjekt by měl také při podání opravného nebo dodatečného daňového přiznání zvážit, zda mu touto opravou nevznikla povinnost podat různý doprovodný tiskopis (například kontrolní či souhrnné hlášení v případě DPH). Podstatnou skutečností je také fakt, že tyto tiskopisy mají často vlastní a odlišná pravidla s ohledem na provádění oprav, a proto tato speciální pravidla musí daňový subjekt respektovat. Odlišná může být také lhůta pro podání těchto dalších daňových tvrzení.

Následující tabulka obsahuje shrnutí rozdílů jednotlivých daňových přiznání.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Rozdíl mezi opravným a dodatečným daňovým přiznáním

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Mgr. Filip Wágner

Související příklady z praxe

Související vzory smluv

Související články

Funkcie

Partneři