5 věcí, na které nesmí plátce DPH začátkem roku zapomenout

Začátek nového kalendářního roku klade na poplatníky a plátce daní vždy zvýšené nároky, a proto je vhodné v tomto období věnovat svým daňovým povinnostem zvýšenou pozornost.

Datum publikace:11.3.2019
Autor:Bc. Tomáš Krůl

5 věcí, na které nesmí plátce DPH zapomenout (text)

Začátek nového kalendářního roku klade na poplatníky a plátce daní vždy zvýšené nároky, a proto je vhodné v tomto období věnovat svým daňovým povinnostem zvýšenou pozornost.

V dnešním článku se zaměříme na 5 věcí, které je vhodné na přelomu roku prověřit z pohledu DPH.

1. Výpočet vypořádacího koeficientu

Plátce, který uskutečňuje jak plnění zdanitelná, tak i osvobozená bez nároku na odpočet, musí zákonitě krátit své vstupy a nároky na odpočet. Výpočtem a vypořádáním DPH na vstupu se zabývá § 76 a následující zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Vypořádání DPH a výpočet vypořádacího koeficientu se provede vždy v daňovém přiznání za prosinec příslušného roku.

Takto vypočtený vypořádací koeficient se rovněž použije jako zálohový koeficient pro rok následující.

2. Výpočet poměrného koeficientu

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : 5 věcí, na které nesmí plátce DPH začátkem roku zapomenout

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Bc. Tomáš Krůl

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři