Odečet daru do zahraničí - příklad

Poplatník zaslal prostřednictvím neziskové organizace finanční dar na pomoc dětem do Sýrie. Může si tento dar odečíst ve svém daňovém přiznání, a co musí předložit?

Datum publikace:9.4.2019
Autor:Ing. Kateřina Balíková

Odečet daru do zahraničí - příklad (text)

Poplatník zaslal v roce 2018 dar ve výši 2000 Kč na pomoc hladovějícím dětem do Sýrie. Poslal ho prostřednictvím jedné pražské neziskové organizace. Může si tento dar odečíst ve svém daňovém přiznání, a co musí předložit?

Fyzická osoba má možnost využít nezdanitelné části základu daně mimo jiné v podobě poskytnutého daru. Podmínky uplatnění této odečitatelné položky jsou uvedeny v § 15 odst. 1 ZDP:

„Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, …, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.“

Dále je zde uvedeno:

Příklad je uveden ve zkráceném znění. Celý přiklad naleznete na : Odečet daru do zahraničí - příklad

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Kateřina Balíková

Související příklady z praxe

Související články

Související účetní souvztažnosti

Funkcie

Partneři