DPH v souvislosti se stravenkami (příklad)

Agentura práce, s. r. o., plátce DPH přiděluje zaměstnance do dvou firem. Jak bude agentura řešit DPH u stravenek?

Datum publikace:12.4.2019
Autor:Ing. Josef Krátký

Stravovací služby (text)

Agentura práce, s. r. o., plátce DPH přiděluje zaměstnance do dvou firem. V 1. firmě mají zaměstnanci nárok na stravenky. Nákup stravenek účtuje firma (213-321), provizi (527-321 55 % daň. uznatelnou, 528-321 45 % daň. neuznatelnou). Lze uplatnit DPH z provize (jedná se o ekonomickou činnost)? Výdej stravenek pak firma účtuje (527-213 opět 55 %, 335-213), srážka ze mzdy zaměstnanci (331-335). 55 % hradí agentuře firma, do které jsou zaměstnanci přiděleni. Služba přidělení zaměstnanců je v sazbě 21 % DPH. Má dát agentura i příjem 55 % stravenek do faktury s 21 % DPH jako vedlejší službu? Nebo lze přefakturovat stravenky s 0 %?

V 2. firmě mají zaměstnanci stravování zajišťované externí firmou. Přijatá faktura na stravování je celá včetně 15 % DPH. Agentura účtuje opět 55 % daň. uznatelné (527-321) včetně 15 % DPH a dále (335-321) bez nároku na DPH, srážka ze mzdy zaměstnanci (331-335). 55 % agentuře opět hradí firma. Jedná se o vedlejší službu s 21 % DPH?

Dále dochází k přefakturaci lékařských prohlídek. Na vstupu hradí agentura lékařskou prohlídku bez DPH (doktor není plátcem DPH). Má agentura fakturovat opět na výstupu 21 % DPH (vedlejší služba k přidělení zaměstnanců)?

V prvé řadě je nezbytné zmínit, že s účinností od 1. 4. 2019 došlo k novele zákona o DPH. Mimo jiné byly do ZDPH doplněna nová ustanovení týkající se poukazů – viz nová ustanovení § 15, § 15a, § 15b ZDPH. V souvislosti s touto novelou ZDPH jsou v současné době aktuálně projednávány dva nové příspěvky v rámci Koordinačního výboru, které připravili daňoví poradci Ing. Tomáš Brandejs (Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám) a Ing. Petr Drahoš (Stravenky jako SPV či MPV – související problematika). Současně i Generální finanční ředitelství v nejbližší době vydá informaci k uplatňování DPH u poukazů. Jak příspěvky na Koordinační výbor, tak informace GFŘ ještě není finálně projednána, tudíž z něj není možné citovat žádné závěry. Je však doporučeno na stránkách finanční správy ověřovat, zda již nebyl nějaký z příspěvků na Koordinační výbor nebo informace GFŘ zveřejněna a zda společnost postupuje podle zveřejněných závěrů.

Příklad je uveden ve zkráceném znění. Celý přiklad naleznete na : DPH v souvislosti se stravenkami (příklad)

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Josef Krátký

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři