Jak je to s povinnými odvody pro studenty, kteří měli pracovní povinnost během pandemie

Studenti pomáhající (pracovní povinnost) během pandemie v nemocnicích nebo zařízení sociálních služeb nemají z vyplacených odměn odvádět povinné pojistné. Tuto povinnost má plátce odměny, tedy kraje.

Datum publikace:12.01.2021
Autor:Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Jak je to s povinnými odvody pro studenty během pandemie (text)

Tisková zpráva

Jak je to s povinnými odvody pro studenty, kteří měli pracovní povinnost během pandemie

Praha, 11. ledna 2021

Studenti pomáhající (pracovní povinnost) během pandemie v nemocnicích nebo zařízení sociálních služeb nemají z vyplacených odměn odvádět povinné pojistné. Tuto povinnost má plátce odměny, tedy kraje. Nemáme oficiální informace o tom, že by kraje požadovaly po studentech vrácení části odměn. Pokud jde o studenty, kteří pomáhali v sociálních službách, MPSV umožnilo krajům proplatit veškeré náklady včetně odvodů, které kraje měly s pracovní povinností studentů. Odvody za studenty tedy odvedl plátce odměny (příslušný kraj).

Co se týče povinných odvodů. MPSV nikomu nepřikázalo změnit v této oblasti postup. V gesci MPSV jsou pouze odvody na sociální pojištění a v této věci se MPSV řídí výkladem Ministerstva financí a následně také Ministerstva vnitra. Stejný výklad je určující i pro Ministerstvo zdravotnictví.

K odměnám studentů, kteří pomáhali během pandemie v nemocnicích a dalších zařízeních vydalo Ministerstvo financí již v květnu stanovisko, ve kterém sdělilo, že platí povinnost odvést daň z příjmu. Na základě tohoto stanoviska není možné, aby odměny byly zproštěny povinných odvodů. Nutností by bylo přehodnocení výkladu ze strany Ministerstva financí. Příjem studentů při pracovní povinnosti by bylo nutné klasifikovat nikoli jako příjem ze závislé činnosti, ale jako náhradu újmy (nebo škody) podle občanského zákoníku při aplikaci nařízení pracovní povinnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto krajům vyplatí dodatečné prostředky na odměny pro studenty v sociálních službách tak, aby jim byla prostřednictvím krajů dodatečně zaplacena odměna ve stejné výši, jako kdyby se pojistné (sociální i zdravotní) neplatilo.

Tiskové oddělení MPSV

Poznámky pod čarou:

Související aktuality

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.