Jak současná pandemie mění trh práce

Konec loňského roku. Nikdo nevěděl, co nás v tom tak krásně kulatém roce 2020 čeká. Míra nezaměstnanosti se pohybovala okolo 2 %. Rok 2019 byl pro zaměstnance velmi úspěšným rokem.

Datum publikace:21.09.2020
Autor:Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová

Jak současná pandemie mění trh práce (text)

Konec loňského roku. Nikdo nevěděl, co nás v tom tak krásně kulatém roce 2020 čeká. Míra nezaměstnanosti se pohybovala okolo 2 %. Rok 2019 byl pro zaměstnance velmi úspěšným rokem. V podstatě každý, kdo chtěl a mohl pracovat, našel práci. Byl to ideální čas na změnu zaměstnání. Zaměstnavatelé mnohdy zoufale hledali nové zaměstnance a předháněli se v tom, kdo nabídne lepší benefit. Museli přemýšlet, čím ohromí nově příchozí. Vyšším platem? Možností home office? Nabídka sick days? Flexibilní pracovní doba? Jenže pak přišel nový rok a s ním se všechno změnilo. Změnila se doba. Všichni – nejen zaměstnanci a zaměstnavatelé – se museli naučit v této době žít, fungovat. Najednou vyvstaly nové otázky, nové problémy a naskytla se nová řešení. V každém případě (a to ještě letošní rok nekončí) už teď víme, jak vláda pracuje v krizové situaci, víme, že letošní rok bude mít výrazné dopady na ekonomiku a taky víme, že tento rok změnil trh práce.

Mnoho firem muselo zavřít své provozovny nebo omezit jejich provoz. Přestože ta situace netrvala tak dlouho, jako v některých jiných zemích, mělo to značné finanční, někdy i likvidační dopady na jednotlivé firmy. Následná bezpečnostní opatření v podobě nákupu dezinfekčních gelů, roušek, štítů, ale i omezení kapacity provozu či zavedení pravidelného hloubkového úklidu a čištění prostor atd. zvýšila firemní náklady. Firmám se snížily tržby a výnosy, zvýšily se naopak náklady. Je tedy logické a pochopitelné, že se zaměstnavatelé snažili tyto náklady co nejvíc snížit. Bohužel to většinou odnesli zaměstnanci, kteří byli buď ve zkušební době, pracovali na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr nebo měli pracovní poměr na dobu určitou. Tak se zaměstnavatelé mohli vyhnout dodatečným nákladům na odstupné a snížit tak výrazně mzdové náklady apod.

Jenže co se stane, když byl některý ze zaměstnanců pozitivně testován na Covid-19? Do karantény šli všichni, se kterým byl tento zaměstnanec v kontaktu. Podle § 192 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, platí, že „zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši 60 % průměrného výdělku, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění.“ Tyto náklady pak byly pro některé firmy i likvidační.

To vše mělo ve finále dopad na míru nezaměstnanosti, která se meziročně zvýšila přibližně o víc než půl procentního bodu. Česká republika měla a stále má nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Takže se prozatím může zdát, že se nic strašného neděje a nějaký ten malý růst nezaměstnanosti ještě trh práce úplně nezmění. Ale doba, kdy si zaměstnanci mohli diktovat podmínky, už asi pominula. Do budoucna to však může vypadat úplně jinak, ale jak, to uvidíme časem.

Koronavirus měl dopad na zaměstnanecké benefity

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek nabízíme na : Jak současná pandemie mění trh práce

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.