Kdy je den daňové svobody? To záleží na úhlu pohledu

Den daňové svobody je den kalendářního roku, od kterého již pomyslně nevyděláváme na stát, ale pouze pro sebe. Tento den je však pohyblivý a každý rok se mění.

Datum publikace:7.3.2019
Autor:Ing. Eva Blechová

tax free - web

Den daňové svobody je den kalendářního roku, od kterého již pomyslně nevyděláváme na stát, ale pouze pro sebe. První část, tedy ta do dne daňové svobody, slouží k pokrytí vládních výdajů a výdajů vládních a veřejných institucí. Ve druhé části, která začíná dnem daňové svobody, si o vydělaných penězích rozhodujeme sami, a tedy slouží k pokrytí hlavně osobních výdajů. Stručně řečeno se jedná o daňovou zátěž v ekonomice. Tento den je však pohyblivý a každý rok se mění.

Den, na který připadá den daňové svobody, však záleží na úhlu pohledu metodiky výpočtu. Společnost Deloitte počítá den daňové svobody na základě podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu. Podle této metodiky připadá tento den na 23. června 2019, tedy 174 dní budeme pracovat pro stát a 191 dní budeme pracovat pouze pro sebe. Podobně jako my, budou pracovat například v Německu nebo na Slovinsku. Nejdéle, a to až do 28. července bude pracovat Francie, o dva dny méně pak Belgie. V tomto případě se má nejlépe Rumunsko, pro které připadne den daňové svobody na 24. dubna, tj. pouhých 114 dní práce pro stát.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek v tiskové zprávě uvádí: „Dlouhodobě míra zdanění v Česku stoupá a již nyní podle data dne daňové svobody patříme do horní poloviny zemí EU podle výše celkové daňové zátěže.“

Jinou metodiku výpočtu má Liberální institut, který počítá den daňové svobody od roku 2000. Tato metodika vychází oproti Deloitte z porovnání veřejných výdajů státu s hrubým domácím produktem daného roku. Zdrojem dat pro výpočet dne daňové svobody v Liberálním institutu jsou data z OECD. Tato metodika je odlišná a tak i den daňové svobody je oproti tomu z Deloitte odlišný. Tento den pro letošní rok zatím ještě není vyhlášený, ale například v loňském roce připadal na 22. května. Tedy pro stát dle této metodiky jsme pracovali pouze 142 dní, což je nejméně od té doby, kdy jej Liberální institut počítá. V roce 2010 to bylo zatím nejdéle, a to 168 dní. Dle následujícího obrázku lze však očekávat, že i pro letošní rok tento den nastane už v květnu.

DEN svobody

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Eva Blechová

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři