Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání, pojem, který už každý někdy slyšel, co si pod ním ale představit?

Datum publikace:04.06.2019
Autor:Ing. Kateřina Votavová

Kolektivní vyjednávání (text)

Kolektivní vyjednávání, pojem, který už každý někdy slyšel, co si pod ním ale představit?

Kolektivní vyjednávání je vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. Je to jednání o výši mezd a jiných pracovních podmínkách zaměstnanců. Kolektivní vyjednávání je jednou z nejdůležitějších činností odborových organizací (tzv. odborů). Bez odborové organizace nelze kolektivní vyjednávání vést.

Kolektivní vyjednávání upravuje zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

Kolektivní vyjednávání se zahajuje návrhem k uzavření kolektivní smlouvy jednou ze stran (tedy zaměstnavatelem nebo odbory). Obě smluvní strany jsou povinné zahájit jednání o nové kolektivní smlouvě nejpozději 60 dnů před koncem platnosti staré kolektivní smlouvy. Na návrh je ta strana, které byl návrh doručen, povinna reagovat do 7 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany mají povinnost spolu jednat a spolupracovat, pokud to není v rozporu s jejich oprávněným zájmem.

V případě, že se strany neshodnou a nejsou schopny uzavřít kolektivní smlouvu, musí si zvolit zprostředkovatele, který oběma stranám předloží do 15 dnů smírčí návrh. Pokud strany tento návrh zprostředkovatele neakceptují, považuje se řízení přes zprostředkovatele za neúspěšné. Po tomto neúspěchu mohou nastat dvě situace, jak bude vyjednávání pokračovat.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Kolektivní vyjednávání

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie