Od května 2020 se změní sazba DPH u stravovacích služeb a bude nutné rozlišovat stravovací služby od dodání potravin

Podle novely zákona o DPH mají být s účinností od 1. května 2020 změněny sazby DPH u vybraných služeb, mezi které patří i stravovací služby kódu 56.

Datum publikace:05.12.2019
Autor:Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Od května 2020 se změní sazba DPH u stravovacích služeb (text)

Podle novely zákona o DPH (ZDPH), zákona č. 256/2019 Sb., který byl publikován ve Sbírce zákonů v říjnu, mají být s účinností od 1. května 2020 změněny sazby DPH u vybraných služeb, mezi které patří i stravovací služby kódu 56.

Podle nové položky přílohy č. 2a k ZDPH tak má podléhat 10 % sazbě DPH položka 56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud:

  • nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,
  • se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo
  • se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

Pod výše uvedenou položkou 2203 00 10 v celním sazebníku najdeme „pivo ze sladu v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů“. Záměrem MF ČR při přípravě novely ZDPH bylo, aby čepované pivo (z tanků, sudů a jiných nádob o obsahu více než 10 l) podléhalo 10% dani společně se stravovacími službami.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Od května 2020 se změní sazba DPH u stravovacích služeb a ...

Poznámky pod čarou:

Související články

Související aktuality

Funkcie

--%>