Peněžní plnění nahrazující úrok

Podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, majitelé účtů podřízených státní pokladně podle § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 rozpočtových pravidel obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.

Datum publikace:06.04.2021
Autor:Ministerstvo financí ČR

Peněžní plnění nahrazující úrok II. (text)

Podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, majitelé účtů podřízených státní pokladně podle § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 rozpočtových pravidel obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.

Obdobné peněžní plnění nahrazující úrok může Ministerstvo financí sjednat s majiteli účtů podle § 3 písm. h) bodů 17 a 18 rozpočtových pravidel, pokud se s těmito majiteli účtů dohodne na uložení peněžních prostředků na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu podle § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel.

Ministerstvo financí stanoví výši peněžního plnění nahrazujícího úrok ve formě ročních procentuálních sazeb pro jednotlivé typy účtů podřízených státní pokladně oznámením na svých internetových stránkách.

Běžné účty

Výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro běžné účty stanovuje Ministerstvo financí oznámením na této internetové stránce takto:

 

PRO BĚŽNÉ ÚČTY VEDENÉ V CZK
Platnost Sazba (p. a.)
1. 3. 2014 - doposud 0,00 %
1. 1. 2013 - 28. 2. 2014 0,05 %


PRO BĚŽNÉ ÚČTY VEDENÉ V EUR
Platnost Sazba (p. a.)
2. 4. 2013 - doposud 0,00 %

 

Termínované vklady

Podle § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel se majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 až 18 rozpočtových pravidel mohou za účelem zvýšení efektivity řízení likvidity státní pokladny s Ministerstvem financí dohodnout, že peněžní prostředky ponechají uloženy na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu (také jen „termínovaný vklad“).

Výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro termínované vklady stanovuje Ministerstvo financí oznámením na této internetové stránce takto:

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V CZK SE SPLATNOSTÍ 3 MĚSÍCŮ
Platnost Sazba (p. a.)
4. 1. 2021 - doposud 0,05 %
1. 7. 2020 – 3. 1. 2021  0,06 %
2. 1. 2020 - 30. 6. 2020 0,25 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V CZK SE SPLATNOSTÍ 6 MĚSÍCŮ
Platnost Sazba (p. a.)
4. 1. 2021 - doposud 0,15 %
 1. 7. 2020 – 3. 1. 2021 0,13% 
1. 11. 2019 - 30. 6. 2020 0,50 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V CZK SE SPLATNOSTÍ 9 MĚSÍCŮ
Platnost Sazba (p. a.)
4. 1. 2021 - doposud 0,20 %
 1. 7. 2020 – 3. 1. 2021 0,19 %
2. 1. 2020 - 30. 6. 2020 0,75 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V CZK SE SPLATNOSTÍ 12 MĚSÍCŮ
Platnost  Sazba (p. a.)
1. 7. 2020 - doposud 0,25 %
1. 11. 2019 - 30. 6. 2020 1,00 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V CZK SE SPLATNOSTÍ 2 ROKY
Platnost Sazba (p. a.)
4. 1. 2021 - doposud 0,40 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V CZK SE SPLATNOSTÍ 3 ROKY
Platnost Sazba (p. a.)
4. 1. 2021 - doposud 0,60 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V CZK SE SPLATNOSTÍ 4 ROKY
Platnost Sazba (p. a.)
4. 1. 2021 - doposud 0,80 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET
Platnost Sazba (p. a.)
4. 1. 2021 - doposud 1,00 %

 

Výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro termínované vklady v jednotné evropské měně stanovuje Ministerstvo financí oznámením na této internetové stránce takto:

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V EUR SE SPLATNOSTÍ 3 MĚSÍCŮ
Platnost Sazba (p. a.)
6. 4. 2021 - doposud 0,00 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V EUR SE SPLATNOSTÍ 6 MĚSÍCŮ
Platnost Sazba (p. a.)
6. 4. 2021 - doposud 0,00 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V EUR SE SPLATNOSTÍ 9 MĚSÍCŮ
Platnost Sazba (p. a.)
6. 4. 2021 - doposud 0,00 %

 

PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY V EUR SE SPLATNOSTÍ 12 MĚSÍCŮ
Platnost Sazba (p. a.)
6. 4. 2021 - doposud 0,00 %

 

Za účelem ukládání termínovaných vkladů zřídí Česká národní banka majiteli účtu podle § 3 písm. h) bodů 11 až 14 a 16 až 18 rozpočtových pravidel na základě jeho žádosti účet pro termínované vklady. Vzorová smlouva o účtu pro termínované vklady je dostupná na internetových stránkách ČNB.

Sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok, které jsou platné v den zřízení termínovaného vkladu, jsou neměnné pro celé jedno období termínovaného vkladu. Peněžní plnění nahrazující úrok poskytne Ministerstvo financí majiteli účtu při splatnosti termínovaného vkladu.

Během doby uložení termínovaného vkladu na účtu pro termínované vklady není možné termínovaný vklad navyšovat.

Termínovaný vklad je možné kdykoliv předčasně ukončit. V takovém případě se u termínovaných vkladů se splatností 3, 6, 9 a 12 měsíců použije sazba peněžního plnění nahrazujícího úrok ve výši 0,00 % p. a., bez ohledu na délku trvání vkladu. U termínovaných vkladů se splatností delší než 1 rok náleží majiteli účtu v případě jejich předčasného ukončení peněžní plnění nahrazující úrok za každý dokončený rok od data zahájení termínovaného vkladu při použití sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok platné k datu sjednání termínovaného vkladu a ve výši pro splatnost odpovídající počtu dokončených let trvání termínovaného vkladu.

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.