Pracovnělékařské služby

Pod pojmem pracovnělékařských služeb rozumíme komplex preventivních pracovních lékařských prohlídek, prohlídek pracovišť, konzultací a poradenství zajišťovaných zdravotnickými pracovníky.

Datum publikace:10.05.2019
Autor:Ing. Kateřina Votavová

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka (text)

Pod pojmem pracovnělékařských služeb rozumíme komplex preventivních pracovních lékařských prohlídek, prohlídek pracovišť, konzultací a poradenství zajišťovaných zdravotnickými pracovníky.

Dříve byly pracovnělékařské služby označovány též jako závodní preventivní péče.

Cílem pracovnělékařských služeb je chránit zaměstnance, minimalizace poškození zdraví zaměstnanců vlivem práce, udržení zdravotní způsobilosti zaměstnanců a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.

Každý zaměstnavatel musí mít smluvně zajištěného poskytovatele pracovnělékařských služeb.

Pracovnělékařské služby jsou služby preventivní a zahrnují:

  • pracovnělékařské prohlídky,
  • dohled pracovišť,
  • konzultace a poradenství.

Pracovnělékařské prohlídky

Zajistit lékařské prohlídky zaměstnanců je jednou ze základních povinností všech zaměstnavatelů.

Pracovnělékařské prohlídky jsou čtyři, a to:

  1. Vstupní prohlídka
  2. Periodická prohlídka
  3. Mimořádná prohlídka
  4. Výstupní lékařská prohlídka

Na ty se zaměříme podrobněji:

1. Vstupní prohlídka

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Pracovnělékařské služby

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Kateřina Votavová

Související články

Funkcie

Partneři

--%>