Reportovací povinnost k ČNB

V současné době rozesílá ČNB vybraným účetním jednotkám výzvy k vypracování a předložení výkazů o stavu přímých zahraničních investic, tj. výzvy ke splnění jejich roční reportovací povinnosti k ČNB.

Datum publikace:11.06.2019
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Reportovací povinnost k ČNB (text)

V současné době rozesílá ČNB vybraným účetním jednotkám výzvy k vypracování a předložení výkazů o stavu přímých zahraničních investic, tj. výzvy ke splnění jejich roční reportovací povinnosti k ČNB. V tomto článku se zaměříme nejen na tuto konkrétní povinnost, ale i na další reportovací povinnosti vybraných subjektů k ČNB. A pokud jste již uvedenou výzvu obdrželi, naleznete zde několik tipů, na co nezapomenout při vypořádání této povinnosti.

Právní úprava a účel reportingu

Hlavním cílem ČNB je podle Ústavy ČR a § 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (ZoČNB), péče o cenovou a finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR. Za tím účelem je mimo jiné dle § 41 tohoto zákona ČNB oprávněna vyžadovat od určitých subjektů informace a podklady ve formě statistických výkazů a výkazů, hlášení či doplňkových informací pro potřeby dohledu nad finančním trhem. Obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání těchto výkazů ČNB stanovuje vybraným subjektům tzv. vykazujícím osobám samostatnými vyhláškami, např.:

  • vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí (aktuálně novelizováno novelou č. 217/2018 Sb. s účinností od 1. 1. 2019),
  • vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů ČNB bankami a pobočkami zahraničních bank,
  • vyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti,
  • vyhláška č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů ČNB statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí,
  • vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů ČNB pojišťovnami a zajišťovnami,
  • vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku ČNB.

Vykazující osoby

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Reportovací povinnost k ČNB

Poznámky pod čarou:

Funkcie