Sankce v daňovém řízení a změny v daňovém řádu – s vazbou na repo sazbu

Úvodem připomínáme, že v souvislosti s šířením epidemie COVID-19 se poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat daňové přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bylo-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna 2020.

Datum publikace:23.09.2020
Autor:Ing. Ivan Macháček

Sankce v daňovém řízení a změny v DŘ ... (text)

Úvodem připomínáme, že v souvislosti s šířením epidemie COVID-19 se poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat daňové přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bylo-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna 2020. Pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodali daňové přiznání a neuhradili daň z příjmů, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna 2020, resp. od 1. července 2020, a to do dne podání daňového přiznání a do dne zaplacení příslušné daně.

Zákonem č. 283/2020 Sb. nabývá účinnosti dnem l. ledna 2021 novela zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád. Novela daňového řádu mimo jiné přináší změny ve lhůtě pro podání daňového přiznání a změny v daňových sankcích.

V článku si nejdříve uvedeme základní úrokové sazby stanovené Českou národní bankou a vývoj stěžejní sazby pro stanovení sankcí v daňovém řízení, což je repo sazba, a dále se budeme zabývat jednak změnami v daňovém řádu týkající se podání daňového přiznání a jednotlivých sankcí a jednak si ukážeme stanovení některých sankcí v daňovém řízení ve vazbě na výši repo sazby.

1. Základní úrokové sazby stanovované centrální bankou

Diskontní sazba – jedná se o sazbu, za kterou si mohou běžné banky (komerční banky) u ČNB přes noc uložit bez zajištění volné peníze. Od výše diskontní sazby jsou odvozeny úrokové sazby komerčních bank, za které poskytují úvěry jiným bankám nebo klientům, přičemž jsou vyšší, aby komerční banky dosáhly zisku, a jejich pohyb zpravidla odpovídá pohybu diskontní sazby. Změny diskontní sazby jsou jedním z opatření monetární politiky centrální banky zaměřené buď na zvýšení množství peněz v oběhu zlevněním úvěrů (snížením diskontní sazby), nebo na snížení množství peněz v oběhu zdražením úvěrů (zvýšením diskontní sazby).

Lombardní sazba – jde o opak diskontní sazby; banky si mohou přes noc půjčit hotovost od ČNB, pokud svou půjčku zajistí cennými papíry. Centrální banka díky této sazbě může regulovat oběh peněz. Zvýšením lombardní sazby dochází ke zdražení peněz a banky si půjčují méně. Taková monetární politika ČNB se označuje jako restriktivní. Opakem je její snížení, při kterém jde o expanzivní politiku.

Repo sazba – je využívána při tzv. repo operacích, které jsou hlavním měnovým nástrojem ČNB, jejichž prostřednictvím ČNB ovlivňuje množství peněz v oběhu. Centrální banka stahuje od bank přebytečnou likviditu a namísto ní předává jako protihodnotu dohodnuté cenné papíry. Po skončení splatnosti centrální banka cenné papíry vykoupí zpět a přidá i úrok v dohodnuté sazbě. Základní dobou splatnosti je 14 dní. Repo sazba je stanovena jako maximální možná sazba tohoto úroku – jedná se o dvoutýdenní úrokovou sazbu (2T repo sazba). Pokud banky půjčí hotovost centrální bance, tak ji nemohou půjčit lidem a firmám. Objem úvěrů klesá a úroky u úvěrů rostou.

Vývoj repo sazby od 2. 11. 2012 do současnosti

Období

Výše repo sazby v procentech

2. 11.2012 – 3.8.2017

0,05

4. 8.2017 – 2.11.2017

0,25

3. 11.2017 – 1.2.2018

0,50

2. 2. 2018 – 27. 6. 2018

0,75

28. 6. 2018 – 2. 8. 2018

1,00

3. 8. 2018 – 26. 9. 2018

1,25

27. 9. 2018 – 1. 11. 2018

1,50

2. 11. 2018 – 2. 5. 2019

1,75

3. 5. 2019 – 6. 2. 2020

2,00

7. 2. 2020 – 16. 3. 2020

2,25

17. 3. 2020 – 26. 3. 2020

1,75

27. 3. 2020 – 10. 5. 2020

1,00

11. 5. 2020 – dosud

0,25

Využití repo sazby při stanovení sankcí v daňovém řízení

V daňovém řádu je výše repo sazby uplatněna v následujících situacích:

Pro stanovení příslušné sankce odvozené z repo sazby se vždy vychází z výše repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

2. Podání daňového přiznání

Dle § 136 odst. 1 se daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

V novém znění § 136 odst. 2 se uvádí, že lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Sankce v daňovém řízení a změny v daňovém řádu – s vazbou na repo sazbu

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.