Upozornění k tiskopisům 2019

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2019.

Datum publikace:30.01.2019
Autor:Finanční správa ČR

Upozornění k tiskopisům 2019 - daň z příjmů

Upozorňujeme poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2019 již v průběhu roku 2019, nejpozději však do 31.  prosince 2019, že mohou tak učinit na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2018 č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 25 a souvisejících přílohách, nebo na tiskopise č. 25 5405/D MFin 5405/D – vzor č. 2.

Pro úplnost uvádíme, že v aplikaci Elektronické podání pro finanční správu (EPO) není zveřejněna struktura pro podání daňových přiznání za části zdaňovacích období a tedy nelze pomocí aplikace EPO učinit podání těchto daňových přiznání.

Dále upozorňujeme na odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2019

Základní část daňového přiznání

ř. 59 (ř. 34) Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona:

Pro rok 2019 je 48násobek průměrné mzdy podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb. ve výši 1 569 552 Kč.

ř. 69a (ř. 43) Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení:

Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení lze uplatnit za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti maximálně do výše minimální mzdy, tj. do výše 13 350 Kč.

Poznámky pod čarou:

Autor: Finanční správa ČR

Související aktuality

Související vzory smluv

Související články

Funkcie