Úroky, které musí správce daně vyplácet daňovému subjektu

V odborném tisku se často setkáváme se sankcemi, které musí daňový subjekt hradit státu v případě, že poruší některou ze svých povinností. Ale ani finanční úřad nemusí vždy postupovat správně a pak naopak musí za způsobenou újmu poskytnout finanční prostředky on. V našem příspěvku se budeme věnovat různým druhům úroků, které musí vyplácet správce daně.

Datum publikace:24.10.2019
Autor:Ing. Zdeněk Burda

Úroky, které musí správce daně vyplácet ... (text)

Danou problematiku upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. V něm nalezneme následující druhy úroků hrazených správcem daně:

Článek se člení na následující části :

I. Úrok z pozdě vráceného přeplatku na dani

II. Úrok z neoprávněného jednání správce daně

III. Úrok z daňového odpočtu

IV. Závěr a předpokládaný další legislativní vývoj úroků

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

--%>