Ústavní soud nařídil správcům daně vydávat částečné platební výměry ve věcech odpočtů DPH

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2019, sp.zn II. ÚS 819/18, ve věci stěžovatelky Kovové profily, spol. s.r.o.

Datum publikace:09.09.2019
Autor:Ing. Jana Ledvinková

Změny v DPH pro rok 2019 (text)

Velmi dlouho se daňoví poradci, plátci a širší odborná veřejnost snažila dosáhnout toho, aby bylo možné vracet odpočet DPH z těch plnění, která správce daně při kontrolách nezpochybnil. Ovšem obranou příslušných soudů, které tuto problematiku řešily, bylo, že daňový řád takový postup neumožňuje a že nesporná část odpočtu nese osud té části, která je dosud prověřována.

Co se děje v praxi?

Spor je o takzvanou nespornou část nároku plátce DPH na nadměrný odpočet. Správce daně, pokud měl pochybnosti o určitých transakcích za dané zdaňovací období, zadržel vždy celý nárok na odpočet daně, i když sporné odpočty mohly být jen z některých transakcí a většina jiných transakcí sporná vůbec nebyla. Správce zadržení odpočtu zdůvodnil vždy tak, že až prověřením transakcí, jež jsou sporné, lze zjistit, jaký je vlastně plátcův nárok na odpočet daně. Takže pokud nebylo jasno o některých odpočtech, které zpochybnil, správce daně se nezabýval tím, které odpočty by mohl uznat zcela bez problémů.

Často kvůli nepodstatné části nároku na odpočet je zadržována značná částka odpočtu, o níž z převážné části není sporu, ale takový postup má významný vliv na cash flow daňového subjektu. Daňový subjekt má sice následně nárok na úrok z daňového odpočtu (§ 254a zákona 280/2009 Sb. daňový řád) z té části odpočtu, která mu nakonec je uznána, avšak na odpočet i případný úrok si musí počkat někdy i řadu měsíců.

Odborná veřejnost dlouho před rozsudkem Ústavního soudu upozorňovala na skutečnost, že zadržování celého nadměrného odpočtu, pokud je sporná jen jeho část, není únosné a příčí se podstatě DPH a jednomu ze základních principů DPH, a to je princip neutrality. Je také nepřípustně zasahováno do vlastnického práva plátce, jemuž je nesporná část odpočtu zadržována.

Složitá cesta k cíli: Otázku řešil Krajský soud, Nejvyšší správní soud a v závěru Ústavní soud

Teprve Ústavní soud našel procesní cestu, jak se dobrat k cíli, jehož všichni chtěli dosáhnout. Cesta k nálezu Ústavního soudu byla velmi komplikovaná a zdlouhavá. Prvotní podnět vyšel z řešení ve věci stěžovatelky Kovové profily, spol. s r. o., která podnikala ve dvou oblastech – jednak budovala opláštění hal pro jiné subjekty, jednak obchodovala s drahými kovy. Ohledně drahých kovů se dostala do podezření z účasti na podvodu na DPH a z tohoto důvodu správce daně prověřoval její nárok na odpočet daně. Naproti tomu nebylo pochyb o oprávněnosti té části jejího nároku, která se týkala plnění souvisejících s budováním opláštění haly v objektu společnosti Scania ve Švédsku. Stěžovatelka měla za to, že její nárok na odpočet je prověřován příliš zdlouhavě a požadovala přinejmenším vyřešení nesporné části nároku na odpočet.

Krajský soud (rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 11. 2016 čj. 52 Af 24/2016 – 111), ani Nejvyšší správní soud (NS ze dne 14. 12. 2017 čj. 3 Afs 5/2017 – 56) jí nevyhověly.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Ústavní soud nařídil vydávat částečné platební výměry ve věcech odpočtů DPH

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Funkcie

--%>