Věcný záměr nového zákona o účetnictví

Je tomu asi něco přes rok, kdy světlo světa spatřil dokument nazvaný „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020–2030“. Zhruba po roce od zveřejnění tohoto konceptu nové účetní legislativy přišlo Ministerstvo financí České republiky s věcným záměrem nového zákona o účetnictví. Pro účetní fandy a nadšence je proto jistě zajímavé se s tímto materiálem blíže seznámit.

Datum publikace:22.05.2020
Autor:Ing. Ladislav Čížek

Věcný záměr nového zákona o účetnictví (text)

Věcný záměr nového zákona o účetnictví

Je tomu asi něco přes rok, kdy světlo světa spatřil dokument nazvaný „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020–2030“https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2018/verejna-konzultace-k-souhrnu-reseni-konc-33609 (cit. 18. 01. 2020). Zhruba po roce od zveřejnění tohoto konceptu nové účetní legislativy přišlo Ministerstvo financí České republiky s věcným záměrem nového zákona o účetnictví. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/ministerstvo-financi-predklada-navrh-vec-36619 (cit. 18. 01. 2020).Pro účetní fandy a nadšence je proto jistě zajímavé se s tímto materiálem blíže seznámit. V tomto článku se proto pokusím shrnout to zásadní a nastínit možné (přetrvávající) nedostatky nového zákona o účetnictví. I s ohledem na skutečnost, že ještě není k dispozici paragrafové znění nového zákona a řada témat ještě nemá své definitivní řešení, je text článku psán s mírným nadhledem. Obsah článku by proto neměl být vnímán jako interpretace faktů, ale spíše jako podnět k diskusi.

Obecně k věcnému záměru zákona o účetnictví

V předloženém materiálu se uvádí, že „vytvoření nového zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů je nutností i přesto, že se jedná o velmi stabilní zákon, který nepodléhal turbulentním a častým novelizacím“. Jakkoli lze s uvedeným tvrzením spíše souhlasit, je přinejmenším úsměvné, že se přesně tatáž věta, bez jakýchkoli modifikací, v předloženém materiálu nachází hned třikrát. Celý související odstavec se pak v materiálu nachází bez jakýchkoli úprav minimálně dvakrát. Čtenář dokumentu „Návrh věcného záměru zákona o účetnictví“ tedy záhy pochopí, proč má dokument 193 stran…

Kvituji záměr napsat nový zákon o účetnictví jinak, lépe (a radostněji), nemyslím si ale, že by bylo úkolem nás – veřejnosti – pouze nadšeně tleskat pracovní skupině a lidem, kteří se na jeho tvorbě podílejí. Bez vytáček je třeba uznat, že minimálně doposud odvedli tito lidé kus dobré práce. Přesto – tak jako vždy a všude – je stále co zlepšovat. Pojďme se tedy na ty „zásadní“ připravované novinky podívat blíže a možná i trochu kriticky.

Nová soustava právních předpisů pro oblast účetnictví

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

--%>