Nové videoškolení na DPL - Nájem a ubytovací služby z pohledu zákona o DPH

Datum publikace:18.10.2018
Autor:Ing. Jana Ledvinková

Nájem a ubytovací služby z pohledu ZDPH (text)

V současné době je velice rozšířené poskytování ubytování v bytech. Poskytovatelé ubytovacích služeb často chybně zaměňují tuto službu se službou pronájmu nemovitosti a tudíž si neuvědomují své daňové povinnosti. V této souvislosti je nutné upozornit na zákonnou úpravu v zákonu o DPH, který definuje, co se rozumí ekonomickou činností, ubytovacími službami, co se rozumí službami pronájmu nemovité věci. V návaznosti na to je třeba vzít v úvahu následné povinnosti z hlediska zákona o DPH u poskytovatelů uvedených služeb.

Videoškolení : Nájem a ubytovací služby z pohledu zákona o DPH

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Jana Ledvinková

Související vzory smluv

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři