Daňová evidence – nákup a prodej

Nejdůležitější evidencí z hlediska daně z příjmů je u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, jak vyplývá z § 7a ZDP, evidence příjmů a výdajů, v členění potřebném pro zjištění základu daně.

Datum publikace:28.10.2021
Autor:Ing. Jiří Nigrin

Daňová evidence – nákup a prodej (text)

Úvod

Nejdůležitější evidencí z hlediska daně z příjmů je u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, jak vyplývá z § 7a ZDP, evidence příjmů a výdajů, v členění potřebném pro zjištění základu daně.

Pro evidenci nákupu a prodeje v daňové evidenci budeme v dalším textu užívat místo nákupu výraz výdej, neboť se jedná o vynaložení peněžních prostředků a místo prodeje příjem, kdy naopak peněžní prostředky získáváme.

Evidence příjmů a výdajů

Příjmy a výdaje evidujeme v daňové evidenci v deníku příjmů a výdajů, který se v praxi nejčastěji označuje jako peněžní deník. Zde se zapisují veškeré transakce týkající se příjmu nebo výdeje peněžních prostředků, a to na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů, a to v okamžiku, kdy došlo ke skutečnému pohybu peněžních prostředků. Jedná se o příjmy a výdaje uskutečněné v hotovosti, či částky připsané nebo odečtené z běžného účtu.

Vzhledem k tomu, že ne všechny uskutečněné příjmy a výdaje jsou předmětem daně, je třeba příjem a výdej v peněžním deníku rozdělit na příjmy a výdaje, které se zahrnují do základu daně a na příjmy a výdaje, které naopak základ daně neovlivňují.

Příjmy zahrnované do základu daně

  • prodej zboží,
  • prodej výrobků,
  • prodej služeb,
  • ostatní příjmy (např. přijaté provozní dotace).

Mezi příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny, tedy které se do základu daně nezahrnují, patří

Článek zde uvádíme pouze ve zkráceném znění. Celý čánek naleznete: Daňová evidence – nákup a prodej

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související články

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.