Daňové doklady § 26–35a ZDPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů byl k 1. 4. 2019 novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Datum publikace:11.07.2019
Autor:Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“) byl k 1. 4. 2019 novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tato novela, která byla publikována ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2019, přinesla v oblasti DPH mnoho změn. Účinnost této novely je dělená, u převážné většiny změn ZDPH nastala k 1. 4. 2019.

Mezi změnami, které vstoupily v účinnost k 1. 4. 2019, jsou i změny několika ustanovení, která stanoví pravidla pro vystavování daňových dokladů.

Dotčená ustanovení

Ustanovení

Obsah, změna

§ 27

Vystavování daňových dokladů v MOSS

§ 28

Doručování daňového dokladu

§ 31b

Souhrnný daňový doklad

Ustanovení § 27 ZDPH stanoví, jaká pravidla, tj. pravidla kterého členského státu, se použijí pro vystavování daňových dokladů. V těchto pravidlech byla novelou 2019 provedena změna týkající se vystavování daňových dokladů za plnění ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOSS).

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Daňové doklady § 26–35a ZDPH

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie