Daňové zvýhodnění na dítě 2021 (2022)

Ukážeme si na příkladech základní řešení uplatnění správné výše daňového zvýhodnění v roce 2021 (s promítnutím změn na základě zákona č. 285/2021 Sb.), a to v různých situacích.

Datum publikace:19.08.2021
Autor:Ing. Ivan Macháček

Daňové zvýhodnění na dítě 2021 (2022) (text)

Daňové zvýhodnění na dítě patří k jedné z početných slev na dani u poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Jeho správné uplatnění má však určitá pravidla a podmínky stanovené v zákoně o daních z příjmů. To platí jak pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, tak pro podnikatele nebo poplatníky s jakýmikoliv zdanitelnými příjmy. Ukážeme si na příkladech základní řešení uplatnění správné výše daňového zvýhodnění v roce 2021 (s promítnutím změn na základě zákona č. 285/2021 Sb.), a to v různých situacích – při vyživování více dětí v rámci společně hospodařící domácnosti, uplatnění daňového zvýhodnění v rámci uzavřeného manželství, uplatnění daňového zvýhodnění při soužití druha s družkou, daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče rodičů, možnosti daňového zvýhodnění formou slevy na dani nebo daňového bonusu, daňové zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti.

Daňové zvýhodnění a jeho vývoj v ZDP

Daňovým zvýhodněním na dítě se zabývají tři ustanovení zákona o daních z příjmů:

 • § 35c – je zde obsažena obecná úprava daňového zvýhodnění,
 • § 35d – obsahuje řešení daňového zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti,
 • § 38l – obsahuje v odst. 3 až odst. 5 způsob prokazování nároku na daňové zvýhodnění u zaměstnavatele.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok podle znění § 35c ZDP na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a§ 35b ZDP.

V roce 2020 se jednalo o následující částky daňového zvýhodnění:

 • 15 204 Kč ročně na jedno vyživované dítě
 • 19 404 Kč ročně na druhé dítě a 
 • 24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě

§ 35c odst. 7 ZDP se uvádí, že jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, přičemž nárok na dvojnásobek částky daňového zvýhodnění se prokazuje buď průkazem ZTP/P, nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P.

U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který učinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, činilo v roce 2020 daňové zvýhodnění zohledněné při výpočtu měsíční zálohy na daň:

 • 1 267 Kč měsíčně na jedno vyživované dítě
 • 1 617 Kč na druhé dítě a 
 • 2 017 Kč na třetí a každé další dítě

anebo dvojnásobek výše uvedených částek měsíčně, pokud jde o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Zákonem č. 285/2021 Sb. dochází v § 35c ZDP k následující úpravě výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti:

 • 22 320 Kč ročně na druhé dítě a 
 • 27 840 Kč ročně na třetí a každé další dítě,

přičemž daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě zůstává v dosavadní výši 15 204 Kč.

Podle znění článku IV bodu 1 přechodných ustanovení výše uvedeného zákona se ustanovení § 35c odst. 1 ZDP ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona použije již pro zdaňovací období roku 2021, ale při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 se použije § 35c odst. 1 ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Jak tedy bude poplatník tyto změny v daňovém zvýhodnění v praxi realizovat? Vyšší roční částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě se použijí zpětně od 1. 1. 2021, a to následujícím způsobem:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek je součástí balíčku Mzdy pro lidi a je vám k dispozici: Daňové zvýhodnění na dítě 2021 (2022)

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související příklady z praxe

Související aktuality

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.