Daňové zvýhodnění na dítě u budoucího osvojitele (příklad)

Daňové zvýhodnění si může uplatnit každý pracující nebo samostatně výdělečně činný občan žijící s dítětem v jedné domácnosti.

Datum publikace:06.02.2020
Autor:Ing. Josef Krátký

Daňové zvýhodnění na dítě 2019 (text)

Je možné uplatnit daňové zvýhodnění na základě předběžného opatření o svěření do péče budoucího osvojitele ze dne 31. 7. 2019, nabytí právní moci 21. 8. 2019? V případě, že ano, od jakého data?

Podle ustanovení § 35c odst. 1 ZDP je možné uplatnit daňové zvýhodnění (slevu na dani) na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Podle ustanovení § 35c odst. 6 se vyživovaným dítětem rozumí:

  • dítě vlastní,
  • osvojenec,
  • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
  • dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
  • a další.

Podle zadání je zřejmé, že poplatník, který by chtěl uplatnit slevu na dani, je budoucí osvojitel na základě předběžného opatření o svěření do péče, tj. dítě ještě nebylo osvojeno na základě rozhodnutí příslušného soudu a nejedná se tedy o osvojence. Nelze tedy uplatnit slevu na dítě z titulu osvojence.

Příklad je uveden ve zkráceném znění. Celé znění příkladu naleznete : Daňové zvýhodnění na dítě u budoucího osvojitele

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři

--%>