Horká novinka: Novela zákona o DPH opět s odloženou účinností na neurčito (FS vydala další informaci)

Připravovaná novela zákona o DPH č. sněmovního tisku 867 odsouhlasená ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou měla být projednána v Senátu ČR dne 2. 7. 2021.

Datum publikace:02.07.2021
Autor:Ing. Jana Ledvinková

Horká novinka- Novela ZDPH opět s odloženou účinností na neurčito (text)

Připravovaná novela zákona o DPH č. sněmovního tisku 867 odsouhlasená ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou měla být projednána v Senátu ČR dne 2. 7. 2021.  Na programu jednání však není, další projednání je možné 28. 7. 2021. Tím se odkládá účinnost novely na neurčito.

Finanční správa vydávala v průběhu června informace k novým pravidlům v oblasti DPH od 1. 7. 2021 (k dispozici na stránkách Finanční správy).

Z důvodu prodlevy v legislativním procesu v ČR, kdy ostatní země EU stihly zapracovat změny ve směrnici Rady 2006/112/ES a nařízení Rady 282/2011 ES, byla Finanční správa nucena vydat další informaci dne 21. 6. 2021, k postupu plátců v případě posunutí účinnosti novely zákona o DPH.

Informace byla zveřejněna pod č. j. 43265/21/7100-20116-050701.

V souvislosti se změnami směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy v novelách upravujících problematiku e-commerce (dále jen „novela směrnice o DPH“), mělo od 1. července 2021 dojít k úpravě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Změny vyplývající z novely směrnice o DPH promítnuté ve sněmovním tisku č. 867 novele zákona o DPH / implementační novela) se týkají především následujících oblastí:

  1. Prodej zboží na dálku (zasílání zboží)
  2. Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS)
  3. Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní
  4. Dovoz zboží nízké hodnoty

S ohledem na současné prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. července 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatní se přímý účinek dané směrnice. Daňový subjekt je tedy v době do nabytí účinnosti novely zákona o DPH oprávněn postupovat podle novely směrnice o DPH, avšak při takovém postupu musí plnit i veškeré související podmínky a povinnosti vyplývající zejména z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 a jeho novelizace.

Podle informace GFŘ lze ale také přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.

Prodej zboží na dálku (zasílání zboží)

Článek zde uvádíme pouze ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na: Horká novinka: Novela ZDPH opět s odloženou účinností na neurčito...

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související aktuality

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.