Jak se domoci práva, resp. plnění pohledávky

V praxi se nám snadno může stát, že jsme přehlédli číslici v čísle bankovního spojení obchodního partnera, či nesprávně uvedli variabilní symbol při platbě, a peníze se dostaly na nesprávný bankovní účet.

Datum publikace:27.05.2019
Autor:Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Jak se domoci práva, resp. plnění pohledávky (text)

V praxi se nám snadno může stát, že jsme přehlédli číslici v čísle bankovního spojení obchodního partnera, či nesprávně uvedli variabilní symbol při platbě, a peníze se dostaly na nesprávný bankovní účet.

Zásadní pro účetní jednotku je také skutečnost, kdy obchodní partner vstoupil do insolvenčního řízení a naše právo se potkává s právy ostatních věřitelů, musí být přezkoumáno, setříděno, a pak na základě způsobu řešení úpadku buď uspokojeno rozvrhem pohledávek, anebo v případě reorganizací podle výsledku reorganizačního plánu.

Zásadní pro účetní jednotku je také skutečnost, kdy a jak pohledávka zanikla. Podle toho naloží se svým právem, obvykle s dopadem na finanční postavení účetní jednotky, neboť zánik nehmotného aktiva má obvykle dopad na bilanční sumu v rozvaze i na výsledek hospodaření.

1.   Specifické případy pohledávek

1.1. Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení lze charakterizovat ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako obohacení se na úkor jiné osoby bez spravedlivého důvodu. V takovém případě je osoba, která se obohatila, povinna vydat, co tímto způsobem získala. Ochuzenému tedy vzniká pohledávka.

Bezdůvodné obohacení je tedy

  • získání majetkového prospěchu plněním bez právního důvodu,
  • plnění z právního důvodu, který odpadl,
  • protiprávní užití cizí hodnoty, nebo
  • plnění jiným v případě, že daná osoba měla plnit sama.

Od bezdůvodného obohacení je v praxi nezbytné odlišit obdarování nebo plnění tehdy, když neexistoval závazek.

Pokud není možné vrátit předmět bezdůvodného obohacení, provádí se ze strany dlužníka peněžitá náhrada ve výši obvyklé ceny.

V praxi se obvykle stává, že účetní jednotka obdrží na svůj účet platbu, kterou nedokáže identifikovat (například provedla odpis pohledávky, neučinila záznam na podrozvahový účet a nemá k dispozici variabilní symbol dané platby, resp. jej nedokáže přiřadit). V takovém případě je povinna přijaté plnění vrátit zpět odesílateli.

2.   Pohledávky v insolvenčním řízení

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Jak se domoci práva, resp. plnění pohledávky

Poznámky pod čarou:

Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie