Liberační daňový balíček s cílem zmírnit nepříjemnou situaci poplatníků související s koronavirem

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 za účelem zmírnění dopadů na daňové subjekty, rozhodla ministryně financí v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu o daňových opatřeních nazýváných Liberační daňový balíček.

Datum publikace:24.03.2020
Autor:Ing. Ivan Macháček

Liberační daňový balíček s cílem zmírnit ... (text)

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty, rozhodla ministryně financí v souladu se svou pravomocí danou ustanovením § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu (dále ) o určitých daňových opatřeních v návaznosti na znění § 260 „Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně“. Obecně jsou tato opatření nazývána jako Liberační daňový balíček. Toto rozhodnutí ministryně financí je obsaženo v plném znění i s odůvodněním ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí částka 4/2020, který byl vydán dne 16. 3. 2020. Současně je ve Finančním zpravodaji zveřejněn pokyn GFŘ D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

V současném období by daňoví poplatníci měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou (příslušnými finančními úřady) a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou.

Jednotlivá daňová opatření vyplývající z rozhodnutí ministryně financí ČR

1. Souvislosti s podáním daňového přiznání k dani z příjmů

V § 136 jsou stanoveny závazné termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a následně je v § 250 odst. 1 stanovena výše pokuty za opožděné daňové tvrzení a v § 252 je stanoven úrok z prodlení za neuhrazení splatné daně nejpozději v den její splatnosti. Všechna znění těchto ustanovení jako celý daňový řád je zákonným právním předpisem, schvalovaným v rámci legislativního procesu (Poslanecká sněmovna, Senát a podpis prezidenta ČR). Ministr financí může pouze využít z moci úřední znění § 260 , jak je uvedeno v úvodu článku.

Ministryně financí v této souvislosti rozhodla:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Liberační daňový balíček s cílem zmírnit nepříjemnou situaci ...

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související aktuality

Související články

Funkcie

Partneři

--%>