Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) jsou v Evropě používaným uceleným souborem postupů a pravidel, které určují způsob sestavení a prezentaci finančních výkazů zpracovaných účetními jednotkami v rámci jejich účetních závěrek.

Datum publikace:12.08.2019
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (text)

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) jsou v Evropě používaným uceleným souborem postupů a pravidel, které určují způsob sestavení a prezentaci finančních výkazů zpracovaných účetními jednotkami v rámci jejich účetních závěrek. Spolu s americkými Všeobecně uznávanými účetními principy (United States Generally Accepted Accounting Principles, US GAAP) a Účetními směrnicemi Evropské unie představují tři nejvýznamnější mezinárodní systémy účetních pravidel.

Historický vývoj

S rostoucí globalizací světa, propojováním jednotlivých ekonomik a kapitálových trhů vzrůstala u účastníků těchto trhů potřeba kvalitních, ucelených a srovnatelných ekonomických informací o aktuální finanční situaci a výkonnosti podniků, které na trzích operovaly. Nejběžnějším zdrojem těchto informací jsou účetní závěrky společností, které však byly sestavovány podle příslušných předpisů té které země, takže znevýhodňovaly zahraniční investory a působily proti volnému pohybu kapitálu. Proto bylo nutné zajistit nějakým způsobem srovnatelnost v nich uváděných informací tak, aby odpovídaly potřebám jejich uživatelů, tj. účastníků kapitálových trhů a dalších osob.

Cíl formulovat jasná a jednotná pravidla pro účtování a finanční vykazování si vzala za svůj Mezinárodní federace účetních (International Federation of Accountants, IFAC) resp. členové profesionálních účetních organizací 9 států (Austrálie, Francie, Japonsko, Kanada, Mexiko, Německo, Nizozemí, USA, Velká Británie), které vzájemnou dohodou založily 29. 6. 1973 v Londýně Výbor pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Committee, IASC). Ten v průběhu let 1973 až 2000 postupně vydal celkem 41 pravidel pod souhrnným názvem Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards, IAS) a 33 vysvětlujících interpretací Stálého interpretačního výboru (Standing Interpretation Commitee, SIC); od roku 1987 resp. 1995 tak činil i ve spolupráci s Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO), tj. se sdružením regulátorů trhů s cennými papíry. Spolupráce byla natolik úspěšná, že IOSCO dokonce v květnu 2000 vydalo prostřednictvím dokumentu „IASC Standards – Assesment Report“ veřejné doporučení svým členům, aby zahraničním společnostem používajícím IAS povolili přístup na své burzy.

V roce 2001 došlo k reorganizaci IASC a jejímu nahrazení Radou pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB). Jedním z prvních kroků IASB bylo převzetí všech standardů IAS včetně interpretací SIC a potvrzení jejich platnosti. Následně IASB vyhlásila svůj záměr vydávání dalších účetních standardů již pod názvem Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) a souvisejících interpretací Výboru pro interpretaci standardů mezinárodního účetního výkaznictví (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC), aktuálně působícího pod zkráceným názvem Výbor pro interpretaci IFRS (IFRS Interpretations Committee; v dalším textu budeme používat zažitou zkratku IFRIC). Změnou názvu vydávaných standardů z Mezinárodních účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví chtěla IASB zdůraznit novou fázi prací na standardech. Od roku 2001 do současnosti vydala IASB celkem 17 standardů IFRS a 14 výkladových interpretací IFRIC.

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na :  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie