Mimořádné pracovní cesty

V návaznosti na současnou situaci se začaly objevovat mylné představy o poskytování cestovních náhrad, zejména v souvislosti s výkonem práce doma, a to konkrétně s požadavky na předmětné náhrady také mimo pracovní cesty. Tuto záležitost je třeba upřesnit a objasnit ustanovení § 152 písm. c) zákoníku práce.

Datum publikace:26.08.2021
Autor:JUDr. Marie Salačová

Mimořádné pracovní cesty (text)

V návaznosti na současnou situaci se začaly objevovat mylné představy o poskytování cestovních náhrad, zejména v souvislosti s výkonem práce doma, a to konkrétně s požadavky na předmětné náhrady také mimo pracovní cesty. Tuto záležitost je třeba upřesnit.

V rámci zmíněných úvah zaměstnanců je nepochybně potřebné objasnit ustanovení § 152 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde je přímo stanoveno, že cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci, mimo jiné, také při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště. Nutno uvést, že se v podstatě jedná o určitý druh pracovní cesty s pevně stanovenými podmínkami.

Už ze samotného zákonného znění shora zmíněného ustanovení by mělo být každému zřejmé, že se musí skutečně jednat o pracovní cestu, tj. výkon práce mimo domov. Výjimečnost spočívá v tom, že přestože se jedná o pracovní cestu, jde o cestu zaměstnance do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště (sjednaného v pracovní smlouvě). Důslednou podmínkou v této souvislosti pak je skutečnost, že se musí vždy jednat právě opravdu o mimořádné cesty k výkonu práce mimo zaměstnavatelem předem stanovený pravidelný rozvrh směn zaměstnance – je to tak proto, že se jedná v tomto případě o výkon práce v místě výkonu práce nebo pravidelném pracovišti. U zaměstnanců, kteří budou pracovat v rámci svých pravidelných směn, u těch se samozřejmě o předmětnou pracovní cestu nikdy jednat nebude.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek je součástí produktu Mzdy pro lidi a naleznete ho: Mimořádné pracovní cesty

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související předpisy SZČR

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.