Může doručování písemností ovlivnit daňovou povinnost poplatníka?

Skutečnost, zda finanční úřad správným způsobem doručí písemnost daňovému poplatníkovi, se zdá být formální a nezáživná. V některých případech však může zcela změnit jeho pozici vůči finanční správě.

Datum publikace:10.1.2019
Autor:Ing. Zdeněk Burda

Může doručování písemností ovlivnit (text)

Skutečnost, zda finanční úřad správným způsobem doručí písemnost daňovému poplatníkovi, se zdá být velmi formální a nezáživná. V některých případech však může zcela změnit jeho pozici vůči finanční správě.

Příklad č. 1

Paní Nováková si pořídila byt, ve kterém nebydlela a který posléze prodala. Získala špatnou informaci, že jeho prodej je osvobozen od daně z příjmů již po třech letech vlastnictví. Z toho důvodu nepodala přiznání k dani z příjmů. Zároveň nerada komunikovala s úřady a písemnosti od nich nepřebírala, aby si nekazila náladu. Tím nepostřehla, že finanční úřad se o jejím prodeji dozvěděl a nejprve ji vyzýval k podání daňového přiznání a poté, co nijak nereagovala, jí vyměřil daň pouze z prodejní ceny, kterou se dozvěděl z kupní smlouvy založené v katastru nemovitostí a nepřiznal jí vůči tomuto příjmu žádné výdaje. Příslušný platební výměr paní Nováková opět nepřevzala. Následovala výzva před exekucí od správce daně. Tu již paní Nováková kupodivu převzala a vyděsila se, protože finanční úřad od ní požadoval na dani půl miliónu Kč. Hrozba exekuce uvedené částky ji vybičovala k aktivitě a navštívila spolu s daňovým poradcem finanční úřad. Zde se při kontrole doručenek zjistilo, že jedna z nejdůležitějších písemností – platební výměr na daň nebyla doručena přímo paní Novákové, ale její dceři. Paní Nováková potvrdila, že zmíněnou písemnost od dcery nedostala. Tím ovšem neměl finanční úřad platně doručeno, nemohl přistoupit k exekuci a musel znovu doručit platební výměr. Díky tomu po novém doručení začala běžet i znovu třicetidenní lhůta pro odvolání proti němu. V odvolání paní Nováková namítla, že finanční úřad při stanovení daně nepřihlédnul k částce, za kterou prodanou nemovitost původně pořídila a doložila ji. Tím daň klesla z původních 500 000 Kč na nových 20 000 Kč.

V daném případě tedy v oblasti doručování písemností chybovaly obě strany. Paní Nováková se mylně domnívala, že když nebude písemnosti přebírat, bude pro úřad „neviditelná“ a nemůže se jí nic stát. To však byl krutý omyl, který mohl skončit zmíněnou exekucí. Naštěstí pro ni ji nebyla správně doručena klíčová písemnost – platební výměr a díky tomu se mohla „vrátit do hry“, protože v případě, že by byl doručen správně, aktivita až před exekucí by jí již nepomohla.

V dalším textu se tedy budeme podrobněji zabývat pravidly pro doručování písemností z finančního úřadu, neboť jejich znalost nám může v některých případech výrazně pomoci.

1. Dopady nepřevzetí zásilky doručované poštou

Dnešní právní úprava je pro poplatníky výrazně nepříznivější než před několika lety. Jednou z mála skutečností, které musí daňovému subjektu prokazovat finanční úřad, je právě doručení písemnosti. Jak již bylo naznačeno v tomto textu, v případě, že adresát není doma či ve firmě nikdo není, poštovní doručovatel písemnost ohlásí a v poštovní schránce zanechá výzvu k jejímu vyzvednutí na poště. V dávných dobách platilo, že adresát měl lhůtu patnácti dnů na vyzvednutí takto oznámené zásilky. To se však úřadům zdálo příliš vstřícné, a proto současná lhůta je pouze desetidenní. Dále se může stát, že důvodem nevyzvednutí zásilky není laxnost adresáta, ale skutečnost, že se na dané adrese přechodně z objektivních důvodů nezdržuje (může být např. na dovolené, na léčení apod.). Dřívější právní úprava tyto skutečnosti automaticky zohledňovala a finanční úřad musel v takových případech doručovat písemnost znovu. I to se zdálo státním orgánům k poplatníkům příliš vstřícné, a proto jsou dnešní pravidla výrazně striktnější.

1.1 Vhození nevyzvednuté písemnosti do poštovní schránky adresáta

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Může doručování písemností ovlivnit daňovou povinnost poplatníka?

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Zdeněk Burda

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související příklady z praxe

Související články

Související aktuality

Funkcie

Partneři