Náhrady cestovních výdajů - videoškolení

Problematice cestovních výdajů se věnujeme v našem novém videoškolení, které je vám k dispozici v sekci Daňová TV.

Datum publikace:01.07.2019
Autor:Zdeněk Křížek

Náhrady cestovních výdajů (text)

Zákoník práce říká, že pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, má právo na náhradu nákladů. Obecně platí, že cestovní náhrady zaměstnavatel proplácí ve výši, kterou zaměstnanec prokáže. Některé typy cestovních náhrad ovšem mají stanovená minima i maxima. Jejich výši určuje každoročně vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí – týká se to například stravného na tuzemských i zahraničních služebních cestách.

Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Tyto sazby je možné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu podle zákona.

 

Více ve videoškolení :  

Náhrady cestovních výdajů

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Přílohy

Související články

Funkcie