Několik tipů, na co nezapomenout v daních a účetnictví začátkem roku

V tomto hektickém období přinášíme přehled základních a nejčastějších tipů, co je třeba v rámci závěrkových prací, resp. při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob provést.

Datum publikace:4.3.2019
Autor:JUDr. Michal Gembík

Několik tipů, na co nezapomenout v daních a... (text)

V tomto hektickém období přinášíme přehled základních a nejčastějších tipů, co je třeba v rámci závěrkových prací, resp. při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob provést.

Kontrola salda

Nejprve projdeme zůstatky na účtech záloh tj. 314 a 324. V praxi je poměrně běžné, že dojde k zaplacení zálohové faktury, ale koncový doklad již není zaúčtován. Takovéto doklady musíme vyžádat od dodavatelů a zaúčtovat. Pokud máme na účtu 314 nějaké dlouhodobé vratné zálohy tzv. kauce, měli bychom jejich výši ověřit podle smlouvy. Zároveň je vhodné analyticky rozdělit běžné krátkodobé poskytnuté zálohy od dlouhodobých. Zkontrolujeme také, zda na účtu 314 nemáme omylem zaúčtované zálohy na dlouhodobý majetek (patří na účty skupiny 05x) nebo na zásoby (patří na účty skupiny 15x) a případně je přeúčtujeme.

V případě přijatých záloh od odběratelů na účtu 324 je třeba ověřit, zda je vše, co mělo být vyfakturováno, opravdu vyfakturováno. Pokud v účetnictví zůstávají nějaké přijaté zálohy na budoucí práce, zda byl řádně vystaven daňový doklad a odvedeno DPH v odůvodněných případech. Dlouhodobé přijaté zálohy např. přijaté kauce je třeba přeúčtovat na účet 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy. Na účet 324 patří pouze krátkodobé přijaté zálohy.

Na účtu 321 musí souhlasit stav účtu, saldo a evidence přijatých faktur. Projdeme závazky po splatnosti, zda již nezanikly (nedošlo k zápočtu, dohodě o narovnání či jinému zániku, o kterém jsme nebyli informováni). Právně zaniklé závazky účetně odepíšeme proti účtu 648. Zvláštní pozornost věnujeme závazků více než 30 měsíců po splatnosti. Pokud v účetnictví evidujeme takovéto závazky, je třeba si připravit jejich seznam jako podklad pro zpracování daňového přiznání.

Také účet 311 porovnáme se saldem a evidencí vystavených faktur. Odepíšeme případné drobné nedoplatky či přeplatky, které účetní jednotka nemá v úmyslu právně vymáhat. Projdeme pohledávky po splatnosti a vytvoříme k nim opravné položky. U neauditované firmy je vhodné se zaměřit především na pohledávky, ke kterým lze tvořit zákonné opravné položky dle § 8 až § 8c Zákona 593/1992 Sb., o rezervách, pro zjištění základu daně z příjmů. Projdeme si opravné položky z minulosti na účtu 391, zda již nebyla pohledávka uhrazena či jinak nezanikla a nenastal důvod zrušit opravnou položkou a případně i odepsat pohledávku.

Operace s majetkem

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Několik tipů, na co nezapomenout v daních a účetnictví začátkem roku

 

Poznámky pod čarou:

Autor: JUDr. Michal Gembík

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související příklady z praxe

Související články

Související videa

Související formuláře

Funkcie

Partneři