Několik věcí, na které by měl zaměstnavatel myslet během horkých dní

Rtuť teploměru stoupá, na pracovištích i venku je horko a většina zaměstnanců si klade otázku „Jak je to s ochrannými nápoji? Co má pro mne zaměstnavatel udělat, na co mám nárok?“ Proto si je zodpovíme.

Datum publikace:27.06.2019
Autor:JUDr. Eva Dandová

Několik věcí, na které by měl zaměstnavatel myslet ... (text)

Rtuť teploměru stoupá, na pracovištích i venku je horko a většina zaměstnanců si klade otázku „Jak je to s ochrannými nápoji? Co má pro mne zaměstnavatel udělat, na co mám nárok?“ Proto si je zodpovíme.

V celé BOZP platí zásada, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce v oblasti BOZP a přijímáním opatření k předcházením rizikům. To ukládá zaměstnavateli přímo ZP. Jde o tzv. metodu prevence rizik, na základě které musí zaměstnavatel vyhledávat rizika a když je nemůže odstranit, tak je musí vhodnými opatřeními alespoň minimalizovat. Jedním z rizik je práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, tedy práce v chladu a v horku. Proto ZP§ 104 výslovně stanoví, že na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje a odkazuje na prováděcí předpis. Ochranné nápoje jsou prostředkem individuální ochrany, který má chránit zaměstnance před účinky nepříznivých klimatických podmínek – tepelné a chladové zátěže.

Konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci (dále jen NV č. 361/2007 Sb.). Toto nařízení vlády bylo za dobu své účinnosti několikrát měněno, novela v roce 2016 se týkala především ochranných nápojů a úpravy byly prováděny podle poznatků praxe.

Mikroklimatické podmínky

Problematika poskytování ochranných nápojů bezprostředně souvisí s právní úpravou podmínek ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek.

Základem právní úpravy mikroklimatických podmínek i poskytování ochranných nápojů je dělení práce do třídy podle celkového průměrného energetického výdaje (M) vyjádřeného v brutto hodnotách, které je uvedeno v tabulce č. 1 části A přílohy č. 1 k NV č. 361/2007 Sb. Podle této tabulky si musí každý zaměstnavatel své zaměstnance zařadit, protože bez toho nemůže stanovit mikroklimatické podmínky na pracovišti ani nárok zaměstnanců na ochranné nápoje.

Rizikové faktory mikroklimatických podmínek se člení na zátěž teplem a zátěž chladem.

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Několik věcí, na které by měl zaměstnavatel myslet ...

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Související interní směrnice

Funkcie