Novela daňového řádu

Ve Sbírce zákonů byla 26. 6. 2020 zveřejněna obsáhlá a dlouho očekávaná novela č. 283/2020 Sb. k daňovému řádu, jejíž účinnost je stanovena na 1. 1. 2021.

Datum publikace:27.07.2020
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Novela daňového řádu (text)

Ve Sbírce zákonů byla 26. 6. 2020 zveřejněna obsáhlá a dlouho očekávaná novela č. 283/2020 Sb. k daňovému řádu, jejíž účinnost je stanovena na 1. 1. 2021.

Schvalování novely provázely bouřlivé diskuse jak v Poslanecké sněmovně, tak v mediálním prostoru. Původní návrh novely byl již v srpnu 2019 (viz Sněmovní tisk č. 580) předložen Sněmovně, která jej nejprve v únoru 2020 schválila, ale po vrácení návrhu Senátem jej při opětovném hlasování v dubnu 2020 už nepřijala. Téměř vzápětí však vláda do Poslanecké sněmovny předložila přepracovaný návrh novely (viz Sněmovní tisk č. 841), který vzhledem k vypuštění dřívějších kritizovaných bodů Sněmovna v květnu 2020 odsouhlasila již v prvním čtení a v červnu 2020 jej také schválil Senát a podepsal prezident.

Podstata a cíl novely

Těžištěm novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jako „“), je podle důvodové zprávy podpora elektronizace správy daní, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a úprava vracení daňového odpočtu.

V článku si shrneme nejzajímavější změny ve zmíněných čtyřech oblastech této novely a stručně si připomeneme některé kritické připomínky k původnímu návrhu.

Elektronizace správy daní

Po zavedení základních způsobů elektronické komunikace daňového subjektu se správcem daně formou datové schránky nebo opatřením zasílaného dokumentu uznávaným elektronickým podpisem rozšiřuje novela tyto možnosti v § 71 odst. 1 o další způsoby elektronické komunikace, tzn. komunikace s využitím daňové informační schránky nebo založené na elektronické identifikaci, tj. podle jednoznačného ověření identity fyzické osoby prostřednictvím Národní identitní autority.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Novela daňového řádu

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související aktuality

Funkcie

Partneři

--%>