Novela zákona o DPH 2019

Velká novela zákona o DPH platná od 1. dubna 2019 přináší více než 260 změn. Připravte se na ni včas s odborným online systémem pro daně a účetnictví Daně pro lidi.

Datum publikace:12.3.2019

Co nás čeká?

  • Úprava pravidel pro poukázky a vouchery.
  • Změna výpočtu DPH shora.
  • Nová pravidla pro nedobytné pohledávky.
  • Povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu.
  • Novelizace § 56 zákona o DPH.
  • Nový postup pro vystavení souhrnného dokladu a mnoho dalšího.

 

K novele zákona o DPH 2019 připravujeme:

  • Seriál článků novela zákona o DPH 2019.
  • Komentář úplného znění zákona o DPH platného od 1. dubna 2019.
  • Videoškolení: Velká novela zákona o DPH 2019.
Příklad z praxe

Obrat pro účely DPH z titulu zřízení věcného břemeneIng. Josef Krátký řeší problematiku zřízení věcného břemene z pohledu zákona o DPH

Fyzická osoba, neplátce DPH, má živnost (§ 7 ZDP – zahradnické práce) a dále pronajímá pozemky (§ 9 ZDP). V roce 2018 uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu. Jak postupovat z pohledu zákona o DPH?

Formuláře

Daňové přiznání k dani z přidané hodnotypřinášíme Vám editovatelný formulář, který urychlí Vaši práci

Právní předpis upravující daň z přidané hodnoty patří jistě mezi nejsložitější daňové a účetní předpisy. Také proto se mnoho podnikatelů obává toho, že se v budoucnu mohou stát plátci DPH.

Příklad z praxe

Osobní automobil využívaný pro soukromé účely – problematiku poměrného koeficientu Vám vysvětlí Mgr. Filip Wágner

Měsíční plátce DPH (IT specialista poskytující výhradně zdanitelná plnění) v květnu 2018 pořídil osobní automobil, který je používán zároveň pro osobní využití a zčásti pro ekonomickou činnost. Plátce DPH u tohoto osobního automobilu uplatní poměrný nárok na odpočet kvalifikovaným odhadem ve výši 90 %. Daňový doklad doručený 10. 5. 2018 obsahuje údaje základ daně 400 000 Kč a DPH 80 000 Kč. Na konci roku 2018 vyšel podle knihy jízd vedené plátcem DPH poměrný koeficient ve výši 95 %. Je možné douplatnit DPH?

Odborný článek

Deset nejdůležitějších změn zákona o DPH pro rok 2019 - vládní návrh novely zákonů, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, je uveden ve sněmovním tisku č. 206. Jeho součástí je také novela zákona o DPH.

DPH

Odborný článek

5 věcí, na které nesmí plátce DPH začátkem roku zapomenout - začátek nového kalendářního roku klade na poplatníky a plátce daní vždy zvýšené nároky, a proto je vhodné v tomto období věnovat svým daňovým povinnostem zvýšenou pozornost

 

Odborný článek

Skonta a bonusy z pohledu DPH a daní z příjmů - bonusy a skonta jsou ve své podstatě určitým typem pobídky, která má motivovat kupujícího, aby se i v budoucnu rozhodl pro koupi zboží právě od daného prodávajícího

V dnešní době patří bonusy a skonta k jedněm z nejčastěji používaných metod v marketingu. Skonta a bonusy je potřeba zvládnout nejen po marketingové stránce, nýbrž je vhodné a důležité věnovat této problematice pozornost rovněž z daňové a účetní stránky, aby daný subjekt poskytující bonus či skonto v případě kontroly ze strany finančního úřadu nesplakal nad výdělkem. To by se již tento velice populární marketingový nástroj nemusel vyplatit.

 

   Odborný článek

   10 nejdůležitějších tipů pro plátce DPH - článek přináší 10 tipů, které mohou pomoci všem plátcům DPH

 

 

Poznámky pod čarou:

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Funkcie

Partneři