Novela zákoníku práce (ONLINE ROZHOVOR)

Zajímájí vás změny po novele zákoníku práce? Pokud potřebujete poradit a máte zakoupený balíček Mzdy pro lidi, zapojte se dne 17.09.2020, od 13:00 do 14:00 do speciálního online rozhovoru.

Datum publikace:10.09.2020
Autor:JUDr. Eva Dandová

Online rozhovor (text)

Koncem června byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonů. Zákoník práce byl sám o sobě za dobu se platnosti již novelizován 70krát, nicméně toto je jedna z významnějších novel, protože jde o novelu tzv. transpoziční. Novela transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Transpoziční lhůta je zde 30. července 2020, takže i tomu odpovídá datum účinnosti novely. Část zákona (týkající se změn v právní úpravě dovolené) však nabude účinnosti až 1. ledna 2021.

Z hlediska politického bylo hlavním důvodem novely upravit nový právní institut tzv. sdíleného pracovního místa. Jedná se o novou formu flexibilního režimu práce, která by měla přispět k lepšímu sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců a vytvořit podmínky pro větší zapojení zaměstnanců s kratšími pracovními úvazky do pracovního procesu. Chtělo se v praxi umožnit, aby si nejméně dva zaměstnanci se stejným druhem práce a se sjednanou kratší pracovní dobou mohli sami po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat na tzv. sdíleném pracovním místě pracovní dobu ve vzájemné spolupráci podle svých osobních potřeb a mohli se tak v rozsahu jejich pracovního úvazku (tzn. v rozsahu jejich sjednané kratší pracovní doby) střídat při výkonu práce. Vláda má tento požadavek ve svém Programovém prohlášení.

Největší počet změn v novele se ale týká právní úpravy dovolené. Tato právní úprava byla obsažena i v návrhu novely zákoníku práce v roce 2016.

Novela je poměrně rozsáhlá (obsahuje na 90 změnových bodů) a dotýká se kromě – výše uvedených úprav na úseku přechodu práv a povinností – právní úpravy pracovní doby, BOZP, překážek v práci, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ale hlavně dovolené.

Kromě novely zákoníku práce je výše uvedeným zákonem novelizován ještě

Další podrobnosti si můžeme sdělit v našem online rozhovoru : Novela zákoníku práce (ONLINE ROZHOVOR)

Archiv všech online rozhovorů najdete v záložce Daňová pohotovost nebo zde.

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.