Novela zákoníku práce se blíží

V minulosti se poměrně intenzivně diskutovalo o tzv. koncepční novele zákoníku práce, k jejímu přijetí však nakonec nedošlo.

Datum publikace:03.02.2020
Autor:Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

Novela zákoníku práce se blíží (text)

V minulosti se poměrně intenzivně diskutovalo o tzv. koncepční novele zákoníku práce, k jejímu přijetí však nakonec nedošlo. Na podzim roku 2019 však vláda znovu novelu zákoníku práce schválila. Ta se nyní opět dostává do hry a legislativní proces tak byl započat. Předpokládaná účinnost novely je aktuálně stanovena na 1. 7. 2020, u některých novinek pak na 1. 1. 2021.

Některé novinky, které mají vstoupit v účinnost, jsou výrazné, v některých případech jde o drobnosti. My Vás nyní seznámíme se čtyřmi podle našeho názoru nejzajímavějšími změnami, které nás čekají.

Sdílené pracovní místo

V novelizovaném zákoníku práce se bude jednat o ustanovení § 317a zákoníku práce. Smyslem tohoto ustanovení má být pomoci zejména matkám na rodičovské dovolené lépe sladit rodinný a pracovní život a umožnit pozvolný návrh do práce. V praxi si dokážeme představit využívání této novinky i seniory. Podstatou je, že se z více kratších pracovních úvazků stane jakási skládačka, která dohromady musí vytvořit celek – plný úvazek. Uvedení sdíleného pracovního místa do praxe předpokládá písemnou dohodu zaměstnanců se zaměstnavatelem a kratší pracovní dobu zaměstnanců se stejným druhem práce.

Tzv. jobsharing je flexibilní organizací práce zaměstnanců, která má dle našeho názoru nakročeno na to stát se v praxi oblíbenou, a to nejen mezi zaměstnanci na rodičovské dovolené.

Povinnost vydat zápočtový list u dohody o provedení práce

Novela zákoníku přináší rovněž novinku a administrativní úlevu, která měla dle našeho názoru být v zákoníku práce zakotvena již dlouho. Stávající právní úprava vydávání zápočtových listů (slovy zákona: potvrzení o zaměstnání) je nastavena tak, že při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm všechny skutečnosti vyžadované zákoníkem práce.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Novela zákoníku práce se blíží

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

--%>