Opravné položky k pohledávkám (videoškolení)

Nejčastějším předmětem opravních položek ve firemní praxi jsou pohledávky, což je dáno hlavně tím, že jen tehdy může být opravná položka daňově účinným nákladem.

Datum publikace:24.10.2019
Autor:Bc. Tomáš Krůl

Opravné položky k pohledávkám (text)

Pohledávky patří mezi nejčastější předměty účtování v každé podnikající účetní jednotce.

V praxi se může účetní jednotka setkat se situací, kdy má pohledávku po splatnosti. Účetní předpisy v tomto případě vyžadují zachytit snížení hodnoty majetku. Pokud jde o trvalé snížení hodnoty, tak pohledávku odepsat.
V případě, že jde o přechodné snížení hodnoty (předpokládá se úhrada pohledávky, byť se zpožděním), vytváří se opravná položka.

Opravné položky jsou také nástrojem pro snížení základu daně. Aby byly daňově účinné, musí se při jejich tvorbě postupovat v souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Při splnění konkrétních podmínek zákon o rezervách umožňuje vytvořit až 100% daňově účinnou opravnou položku.

Opravné položky se zruší v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník nebo jestliže pominou důvody pro existenci opravné položky.

 

Více ve videoškolení : Opravné položky k pohledávkám

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři

--%>