Oznámení osvobozených příjmů fyzických osob

Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádějí, a tak si správce daně zajišťuje získání těchto informací jiným způsobem - povinným oznámením poplatníka.

Datum publikace:13.05.2019
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Oznámení osvobozených příjmů fyzických osob (text)

Ať už jste podávali daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, chystáte se tak učinit v prodloužené lhůtě nebo se na vás povinnost podání daňového přiznání nevztahuje, nezapomeňte si zkontrolovat, zda jste neměli či nemáte provést oznámení správci daně o osvobozených příjmech.

Osvobozené příjmy se totiž do daňového přiznání neuvádějí, a tak si správce daně zajišťuje získání těchto informací jiným způsobem, tj. povinným oznámením poplatníka.

Předmět oznamovací povinnosti

Povinnost se dle § 38v odst. 1 ZDP vztahuje na veškeré příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, které jsou vyšší než 5 mil. Kč, přičemž každý individuální příjem se posuzuje samostatně. Toto osvobození může vyplývat z § 4§ 4a§ 6 odst. 9§ 10 odst. 3 ZDP a nejčastěji se týká příjmů z prodeje movitých věcí (§ 4 odst. 1 písm. c) ZDP), prodeje podílu na s. r. o. (§ 4 odst. 1 písm. s) ZDP) nebo prodeje cenných papírů (§ 4 odst. 1 písm. w) až x) ZDP), přijatých náhrad majetkové či nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, odpovědnosti za škodu nebo z cestovního pojištění (§ 4 odst. 1 písm. d) ZDP), příjmů z dědictví (§ 4a písm. a) ZDP), darů resp. bezúplatných příjmů (§ 10 odst. 3 písm. c) ZDP) a výher z hazardních her (§ 10 odst. 3 písm. b) ZDP).

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Oznámení osvobozených příjmů fyzických osob

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Eva Nejmanová

Související články

Související videa

Funkcie

Partneři

--%>