Peněžitá pomoc v mateřství u dohod

Dnes se blíže podíváme na mateřskou a rodičovskou dovolenou u dohod konaných mimo pracovní poměr. Přestože se nejedná o hlavní pracovní poměr, mají zaměstnanci v určitých případech nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Datum publikace:24.01.2019
Autor:Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová

materska-web

Pojmy mateřská a rodičovská dovolená se často pletou. Z toho důvodu si nejprve ujasníme terminologii.

Délka mateřské dovolené je při narození jednoho dítěte stanovena v délce 28 týdnů. Nastoupit na ni lze nejdříve 8 týdnů před plánovaným porodem, zpravidla to však bývá 6 týdnů před tímto datem. Mateřská dovolená nesmí být podle § 195 odst. 5 nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Důležité je si zapamatovat, že na mateřskou dovolenou a tím i na peněžitou pomoc v mateřství, nemají nárok všichni. Pokud tedy matka nesplňuje podmínky pro čerpání mateřské dovolené, automaticky vzniká rodičovská dovolená a k ní rodičovský příspěvek.

Po ukončení mateřské dovolené vzniká matce plynule nárok na rodičovskou dovolenou. Rodičovskou dovolenou může vykonávat rodič, tj. matka nebo otec (otec ode dne narození dítěte). V případě, že se jedná o zaměstnance, určuje zákoník práce nárok na čerpání rodičovské dovolené, a to nejdéle do 3 let věku dítěte. Pokud je však rodič nezaměstnaný nebo OSVČ, který si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, délka rodičovské dovolené je ve výši 4 let, bez nároku na rychlejší čerpání.

Při rodičovské dovolené vzniká nárok na rodičovský příspěvek. Jeho vyplácení se řídí zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a žádá se o něj na příslušném úřadě práce. Příspěvek je nyní ve výši 220 000 Kč (nelze ho však vybrat jednorázově). Vláda schválila jeho navýšení na 300 000 Kč s pravděpodobnou účinností od 1. 1. 2020. Rodičům, kteří již nyní pobírají rodičovský příspěvek, bude od tohoto data částka jejich rodičovského příspěvku navýšena. O doplatek lze zažádat i dodatečně. Mají na něj nárok ti, kteří již příspěvek vyčerpali nebo v letošním roce vyčerpají, ale jejich dítě bude v roce 2020 slavit 4. narozeniny. Oproti peněžité pomoci v mateřství vzniká nárok na rodičovský příspěvek každému rodiči – matce či otcovi, pokud splní základní stanovené podmínky.

Příklad

Paní Tomicová má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. Ve smlouvě má stanovenou hodinovou sazbu, a proto musí účetní hlídat pro účely sociálního a zdravotního pojištění její pravidelný příjem. Jestliže její příjem je měsíčně vyšší než 3 000 Kč, je zaměstnavatel povinen za paní Tomicovou odvádět sociální a zdravotní pojištění. Paní Tomicová v každém měsíci vydělala víc než 3 000 Kč a za rok 2019 bude v každém měsíci účastna nemocenského pojištění. Její vyměřovací základ za rozhodné období 12 přecházejících kalendářních měsíců činí 57 890 Kč. Jaká je výše denní dávky peněžité pomoci v mateřství?

  • Denní vyměřovací základ: 180 000 Kč / 365 dní = 493,15 Kč,
  • zaokrouhlený redukovaný denní vyměřovací základ: 100 % z částky 493,15 Kč = 494 Kč,
  • denní peněžitá pomoc v mateřství: 494 Kč x 70 % = 346 Kč.

Paní Tomicové náleží peněžitá pomoc v mateřství ve výši 346 Kč za den. Pokud bude čerpat mateřskou dovolenou ve výši 28 týdnů, je celková výše této dávky 67 816 Kč.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek najdete na : Peněžitá pomoc v mateřství u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Eva Blechová

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související články

Související interní směrnice

Související příklady z praxe

Funkcie