Podání vybraných tiskopisů ČSSZ pouze elektronicky

Letošní rok je bezesporu rokem koronavirové krize, která negativně zasáhla téměř veškeré oblasti života obyvatel. Přináší však i určitá pozitiva, neboť nutí vládu urychleně činit legislativní kroky v oblasti digitalizace státní správy. 

Datum publikace:10.11.2020
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Podání vybraných tiskopisů ČSSZ pouze elektronicky (text)

Letošní rok je bezesporu rokem koronavirové krize, která negativně zasáhla téměř veškeré oblasti života obyvatel. Přináší však i určitá pozitiva, neboť nutí vládu urychleně činit legislativní kroky v oblasti digitalizace státní správy.

Jedním z těchto kroků byl i vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení (sněmovní tisk č. 860/0), který se zabýval také povinnou elektronizací některých tiskopisů, které musí zaměstnavatelé podávat na Českou správu sociálního zabezpečení. Tento návrh byl ve stavu legislativní nouze projednáván Poslaneckou sněmovnou ve zkráceném řízení a výsledkem byl zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů (dále jako „Zákon“), publikovaný ve Sbírce zákonů 27. 5. 2020 (částka 94).

Tiskopisy nově podávané na ČSSZ pouze elektronicky

Elektronickému podávání tiskopisů na ČSSZ se věnuje druhá až čtvrtá část tohoto Zákona. Druhá část Zákona mění s účinností od 1. 9. 2020 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jako „ZoOPSZ“). Podle třetí části Zákona dochází s účinností od 1. 6. 2020 ke změně zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jako „ZoPSZ“). Čtvrtá část provádí změny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jako „ZoNP“) s účinností od 1. 6. 2020.

V důsledku těchto změn musí zaměstnavatelé nově podávat na ČSSZ výhradně elektronickou formou Evidenční list důchodového pojištění, Přehled o výši pojistného, Přílohu k žádosti o dávku, Oznámení o nástupu do zaměstnání a Oznámení o skončení doby zaměstnání.

Poznámka:

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozornila na tuto povinnost zaměstnavatele na svých webových stránkách dvěma tiskovými zprávami. První z nich byla pod názvem „Přehled o pojistném pouze elektronicky, opatření na podporu zaměstnavatelů a další související změny“ publikována 7. 7. 2020 a 31. 8. 2020 byla zveřejněna i druhá zpráva s názvem „Předkládání vybraných předepsaných tiskopisů pouze v elektronické podobě“. Tiskové zprávy lze nalézt na těchto odkazech:

Evidenční list důchodového pojištění

V souladu s novým zněním § 39 odst. 1 ZoOPSZ mají zaměstnavatelé od 1. 9. 2020 povinnost předkládat ČSSZ Evidenční listy důchodového pojištění (dále jako „ELDP“) výhradně v elektronické podobě, a to způsobem podle § 123e odst. 2 písm. a) ZoOPSZ, tj. formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronické adresy podatelny.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na: Podání vybraných tiskopisů ČSSZ pouze elektronicky

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související aktuality

Související důvodové zprávy

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.