Postihy za nepodání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a nezaplacení daně

Blíží se termín podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, tak je vhodné uvést, jaké postihy hrozí, pokud poplatník nepodá daňové přiznání, případně nezaplatí daň z nemovitých věcí.

Datum publikace:07.01.2020
Autor:Ing. Jan Koreček

Postihy za nepodání daň. přiznání k dani z nemovitých věcí (text)

Blíží se znovu termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, tak je vhodné uvést, jaké postihy respektive sankce hrozí, pokud poplatník nepodá daňové přiznání, případně nezaplatí daň z nemovitých věcí.

Daňové přiznání

Nejprve je dobré si říci, v jakých situacích vzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“) mají ti poplatníci, u kterých došlo oproti předchozímu zdaňovacímu období ke změnám rozhodných pro stanovení daně, tj. těm, kteří například:

  • nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku;
  • si řídili právo stavby na pozemku jiného vlastníka;
  • začali stavět na základě ohlášení či stavebního povolení, neboť jim vznikl stavební pozemek dle ZDNV;
  • na přiznané nemovité věci provedli v minulosti přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Nepodání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a nezaplacení daně

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

--%>