Pozor na nejčastější chyby v daňovém přiznání

V souvislosti se zpracováním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 upozorníme v příspěvku na 10 okruhů nejčastějších chyb, kterých by se měl poplatník vyvarovat a na jejichž řešení by neměl zapomenout.

Datum publikace:28.2.2019
Autor:Ing. Ivan Macháček

Dodatečné daňové přiznání (text)

V souvislosti se zpracováním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018 upozorníme v příspěvku na 10 okruhů nejčastějších chyb, kterých by se měl poplatník vyvarovat a na jejichž řešení by neměl zapomenout.

1. Nesprávné uplatnění solidárního zvýšení daně

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob má pouze příjmy ze samostatné činnosti (zdaňované dle § 7 ZDP), a v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2018 přesáhne základ daně z příjmů ze samostatné činnosti částku 1 438 992 Kč, rozdíl základu daně převyšující tuto limitní hranici bude podléhat solidárnímu zvýšení daně ve výši 7 % z tohoto rozdílu. Na příkladech si ukážeme chyby, kterých se v uplatnění solidárního zvýšení daně může podnikatel dopustit.

Příklad č. 1:

Podnikatel s příjmy z řemeslné živnosti dosáhne za rok 2018 zdanitelné příjmy ve výši 2 250 000 Kč. K těmto příjmům uplatňuje 80% paušální výdaje. Jiné zdanitelné příjmy poplatník nemá, uplatňuje základní slevu na dani na poplatníka. Z roku 2015 má dosud neuplatněnou daňovou ztrátu ve výši 51 000 Kč.

Podnikatel si může uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši 800 000 Kč dle § 7 odst. 7 písm. a) ZDP. Jeho základ daně z příjmů za rok 2018 tak bude činit 1 450 000 Kč. Podnikatel si nemůže nejdříve od základu daně odečíst daňovou ztrátu z roku 2015, čímž by základ daně činil 1 399 000 Kč a podnikatel by učinil závěr, že nemusí uplatnit solidární zvýšení daně. Takový postup by byl chybný.

Ustanovení § 16a ZDP stanoví povinnost uhradit solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi dílčím základem daně dle § 7 zákona a 48násobkem průměrné mzdy (v roce 2018 je to 1 438 992 Kč). Podnikatel proto musí vycházet pro účely solidárního zvýšení daně ze základu daně z příjmů 1 450 000 Kč, a proto je povinen uplatnit v daňovém přiznání solidární zvýšení daně ve výši:

  • (1 450 000 Kč – 1 438 992 Kč) × 0,07 = 770,56 Kč

Pro výpočet daně sazbou 15 % pak může poplatník od základu daně odečíst daňovou ztrátu z roku 2015, takže základ daně po tomto odpočtu činí 1 399 000 Kč. Jeho výsledná daň tak činí:

  • 1 399 000 Kč × 0,15 + 770,56 Kč = 210 620,56 Kč

Po zaokrouhlení a odečtu základní slevy na dani na poplatníka činí daň 185 781 Kč.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Pozor na nejčastější chyby v daňovém přiznání

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Ivan Macháček

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Související vzory smluv

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

Partneři