Překážky v práci při pružné pracovní době

Za největší „klad“ i „zápor“ pružné pracovní doby jsou považovány překážky v práci, proto se v článku zaměříme na speciální právní úpravu pružné pracovní doby a překážek v práci na straně zaměstnance i na straně zaměstnavatele.

Datum publikace:05.08.2019
Autor:JUDr. Eva Dandová

Překážky v práci při pružné pracovní době (text)

Často dostáváme dotazy, jaké jsou klady a zápory pružné pracovní doby. V praxi jsou za největší „klad“ i „zápor“ pružné pracovní doby považovány překážky v práci, proto se v následujících řádcích zaměříme na speciální právní úpravu pružné pracovní doby a na úpravu překážek v práci na straně zaměstnance i na straně zaměstnavatele.

Úvodem

§ 38 odst. 1 písm. a) ZP vyplývá základní zásada pracovněprávních vztahů, a to že ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. Na druhé straně je však i zaměstnanec tímto okamžikem v souladu s písm. b) citovaného § 38 odst. 1 ZP vázán a je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Tato dvě ustanovení mají zajistit řádný, plynulý nepřerušovaný výkon práce. Život však s sebou přináší různé situace, které plynulost výkonu práce mohou dočasně narušit. Příčiny, které toto způsobují, označuje zákoník práce obecně pojmem „překážka v práci“. Přesnou definici tohoto pojmu zákoník práce ani jiný pracovněprávní předpis však neobsahuje. Překážkou v práci se rozumí však pouze případy, kdy zákoník práce nebo jiný právní předpis nepřítomnost zaměstnance v práci omluví, nebo jeho dočasné nevykonávání práce připouští a předvídá a kdy tedy jsou upravena vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Překážkou v práci však není v řádném případě bezdůvodná absence zaměstnance v práci.

Přehled překážek v práci

Důvody, které mohou narušit plynulý výkon práce a způsobit vznik překážek v práci, mohou být jednak na straně zaměstnance, jednak na straně zaměstnavatele.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Překážky v práci při pružné pracovní době

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související vzory smluv

Související články

Funkcie