Příspěvek na rekreaci 2019

Mnoho zaměstnavatelů, ve snaze nabídnout zaměstnancům zajímavé pracovní podmínky, nabízí svým zaměstnanců mimo mzdy (platu) i řadu jiných zaměstnaneckých výhod, tzv. benefitů.

Datum publikace:01.08.2019
Autor:Zdeněk Křížek

rekreace-WEB

Některé tyto výhody jsou předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, ale většina je od této daně osvobozena. Existuje velká skupina nepeněžních výhod poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci, které jsou uvedeny v  § 6 odst. 9 ZDP a jsou od daně osvobozeny do určitého daného limitu.

Mezi tyto významné benefity patří také nepeněžní příjem, který může zaměstnavatel svému zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi poskytnout, a to je poskytnutí rekreace.

Částka, kterou vynaložil zaměstnavatel za svého zaměstnance na jeho rekreaci, musí být poskytnuta z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu, tj. ze zisku po zdanění, které nejsou opět náklady (výdaji) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Pokud tedy zaměstnavatel zvolí jako formu benefitu příspěvek na rekreaci svého zaměstnance nebo i jeho rodinného příslušníka, pak je pro zaměstnance od daně osvobozena rekreace do hodnoty 20 000 Kč, a to v kalendářním roce (týká se i rodinných příslušníků). 

Příklad č. 1:

Zaměstnavatel poskytl svému zaměstnanci ze sociálního fondu přímo z pokladny částku ve výši 20 000 Kč na zakoupení rekreačního poukazu. Je tato částka pro zaměstnance osvobozena od jeho zdanění?

Zde se nejedná o nepeněžní příjem zaměstnance, neboť zaměstnavatel poskytl zaměstnanci na nákup rekreačního poukazu hotovostní částku. Znamená to, že se jedná o zdanitelný příjem zaměstnance, který vstoupí do vyměřovacího základu zaměstnance v měsíci, ve kterém zaměstnavatel zaměstnanci tuto částku poskytl.

Je zcela jasné, že zaměstnavatel může postupovat při poskytování příspěvku na rekreaci i jinak a to např. tím způsobem, že svému zaměstnanci poskytne příspěvek na rekreaci přímo do mzdy – např. formou 13. mzdy.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na: Příspěvek na rekreaci

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Funkcie