Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018

Novinky pro rok 2018 nebyly v oblasti daně z příjmů právnických osob nijak významné, proto také vyplnění daňového přiznání není příliš náročné, pokud poplatník již zpracovával daňové přiznání za předcházející období.

Datum publikace:29.11.2018
Autor:JUDr. Michal Gembík

Přiznání k dani z příjmů PO 2018 (text)

Novinky pro rok 2018 nebyly v oblasti daně z příjmů právnických osob nijak významné, proto také vyplnění daňového přiznání není příliš náročné, pokud poplatník již zpracovával daňové přiznání za předcházející období.

K dispozici je staronový tiskopis, ve kterém je ve srovnání s předchozí verzí minimum změn. Ve výkladu se tedy odvoláváme na osmistránkový tiskopis číslo 25 5404 MFin 5404 vzor č. 28.

Zdaňovací období

Aktuální tiskopis se použije pro daňová přiznání podávaná za zdaňovací období započatá v roce 2017 nebo jejich část, za která lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2018. Pro část zdaňovacích období započatých v roce 2018 se musí použít nový tiskopis, který by měl být zveřejněn v elektronické podobě na stránkách Finanční správy ČR (www.financnisprava.cz).

Pokyny

Velmi důležitou součástí pro vyplnění tiskopisu jsou Pokyny MF (také vzor č. 28). Jestliže byste se v tiskopise (nebo v zákoně o daních z příjmů) neorientovali, rozsáhlé šestnáctistránkové pokyny pro vás budou vítaným pomocníkem.

Postupně si popíšeme nejvýznamnější části tiskopisu. Tiskopis obsahuje standardní členění: záhlaví, pět samostatných částí, tzv. oddíly, a závěrečnou část (podpis, prohlášení).

Záhlaví

V záhlaví je mimo jiné povinností určit, které zdaňovací období se nás týká. Každé daňové přiznání obsahuje různé přílohy; dělíme je na zvláštní a samostatné přílohy, pro obě skupiny uvádíme jejich počet. Důležité je, abychom je nezapomněli označit (nejlépe uvedením DIČ) a podepsat.

I. oddíl – Údaje o poplatníkovi

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek najdete na : Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2018

 

Poznámky pod čarou:

Autor: JUDr. Michal Gembík

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Přílohy

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři