Silniční daň 2019

S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně, protože v průběhu ledna 2019 bude nutné podat daňové přiznání k této dani za rok 2018.

Datum publikace:30.09.2019
Autor:Ing. Zdeněk Morávek

Silniční daň 2019 (text)

S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně, protože v průběhu ledna 2019 bude nutné podat daňové přiznání k této dani za rok 2018. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu této daně a zrekapitulujme postup stanovení této daně.

Nejdříve uveďme, že silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“). Zákon o dani silniční není, na rozdíl od jiných daňových zákonů, tak často novelizován, poslední novela byla provedena zákonem č. 63/2017 Sb., novela ale měla jen 6 bodů, a to zejména legislativně-technického charakteru. Dalším důležitým předpisem v této oblasti je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), a jeho prováděcí předpisy.

Základní a nejdůležitější úpravou je vymezení předmětu daně. Na úvod lze konstatovat, že vozidla podléhající této dani lze z hlediska podmínek pro vznik předmětu daně rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují nákladní automobily a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, kdy podmínky zdanění těchto vozidel vyplývají z § 2 odst. 3 ZDS. Druhou skupinu tvoří všechna ostatní vozidla, podmínky zdanění těchto vozidel jsou vymezeny v § 2 odst. 1 ZDS. Z hlediska posloupnosti a návaznosti zákona začněme druhou skupinou vozidel.

Předmětem daně jsou tak silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla:

  • registrovaná v ČR;
  • provozovaná v ČR;
  • používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s určitým omezením pro veřejně prospěšné poplatníky) nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, jedná se tedy o příjmy vymezené v § 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jde o tři kumulativně stanovené podmínky, které v případě, že vozidlo podléhá této dani, musí být splněny současně. Při absenci splnění kterékoliv z nich tak není zcela naplněn předmět daně silniční a takové vozidlo pak dani silniční v České republice nepodléhá.

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Silniční daň 2019

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Funkcie

--%>