Solidární zvýšení daně u poplatníka s více zaměstnavateli (příklad)

V případě, že je zaměstnanec s vyššími příjmy zaměstnán v kalendářním roce u více zaměstnavatelů, může se stát, že v souhrnu jeho příjmy ze závislé činnosti převýší limit pro uplatnění solidárního zvýšení daně.

Datum publikace:02.09.2019
Autor:Ing. Ivan Macháček

Solidární zvýšení daně...- příklad (text)

Otázka :

Lékař má v průběhu roku 2019 souběžné zaměstnání u dvou zaměstnavatelů. Ve fakultní nemocnici vykonává funkci primáře (zaměstnavatel A) se smluvní mzdou 80 000 Kč měsíčně, u tohoto zaměstnavatele učiní zaměstnanec prohlášení k dani a uplatňuje slevu na dani z příjmů na poplatníka. Lékař dále vykonává poradenskou činnost ve zdravotním středisku v místě svého bydliště v rámci pracovního poměru uzavřeného na zkrácený pracovní úvazek (zaměstnavatel B) se smluvní mzdou 55 000 Kč, u tohoto zaměstnavatele nemůže učinit prohlášení k dani.

Odpověď :

Zdanění u zaměstnavatele A

Údaje

leden–červen

červenec–prosinec

Hrubá mzda

80 000

80 000

Pojistné hrazené zaměstnavatelem (leden–červen 34 %, červenec–prosinec 33,8 %)

+ 27 200

+ 27 040

Základ daně (po zaokrouhlení)

107 200

107 100

Záloha na daň (15 %)

16 080

16 065

Základní sleva na dani na poplatníka

–2 070

–2 070

Záloha na daň po slevě

14 010

13 995

Pojistné zaměstnance (11%)

8 800

8 800

Čistá mzda

57 190

57 205

Zdanění u zaměstnavatele B

Údaje

leden–červen

červenec–prosinec

Hrubá mzda

55 000

55 000

Pojistné hrazené zaměstnavatelem (leden–červen 34 %, červenec–prosinec 33,8 %)

+ 18 700

+ 18 590

Základ daně (po zaokrouhlení)

73 700

73 600

Záloha na daň (15 %)

11 055

11 040

Pojistné zaměstnance (11 %)

6 050

6 050

Čistá mzda

37 895

37 910

V průběhu roku 2019 u žádného zaměstnavatele nedosáhne měsíční příjem zaměstnance limitní výše 130 796 Kč, proto při výpočtu měsíční zálohy u žádného zaměstnavatele není navýšena měsíční záloha na daň z příjmů o solidární zvýšení daně. Poplatník je povinen podle znění § 38g odst. 2 ZDP po skončení roku 2019 podat v zákonném termínu přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, ve kterém vyčíslí i solidární zvýšení daně dle § 16a ZDP ve výši:

(12 × 80 000 Kč + 12 × 55 000 Kč – 1 569 552 Kč) × 0,07 = 3 531,36 Kč

V daňovém přiznání poplatník vypočte následovnou daňovou povinnost:

Příklad je uveden ve zkráceném znění. Celé znění naleznete na : Solidární zvýšení daně u poplatníka s více zaměstnavateli

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související příklady z praxe

Funkcie

--%>