Společnost s ručením omezeným

(aktualizováno k 20.08.2020)

Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní společnost. Její základní kapitál je souhrn všech vkladů. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců.

Datum publikace:24.08.2020
Autor:Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

S.r.o. 2020 (text)Aktualizováno k 20.08.2020

Společnost s ručením omezeným (spol. s r. o. nebo s. r. o.) je kapitálová obchodní společnost (§ 1 zákona č. 90/2019 Sb., zákon o obchodních korporacích). To znamená, že společníci (vlastníci obchodní korporace) povinně vytvářejí svými vklady (§ 15 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.) základní kapitál. Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů (§ 30 zákona č. 90/2012 Sb.).

Společnost s ručením omezeným má právní osobnost, tzn., že je způsobilá mít v mezích právního řádu práva a povinnosti (§ 15 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Společnost s ručením omezeným jako právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.

Vznik společnosti s ručením omezeným je dán jejím zápisem do obchodního rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). Založení společnosti s ručením omezeným vyžaduje formu veřejné listiny (notářské ověření), a to buď zakladatelskou listinu (v případě jediného zakladatele), anebo společenskou smlouvu (v případě více zakladatelů) – viz § 8 zákona č. 90/2012 Sb.

Upozornění

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců, anebo dle lhůty stanovené ve společenské smlouvy, jinak dojde k marnému uplynutí lhůty (§ 9 zákona č. 90/2012 Sb. Pokud se společnost s ručením omezeným rozhodne zřídit internetové stránky, pak poskytuje bezplatně k nim dálkový přístup a uvádí v nich údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách.

V současnosti je v České republice více než 507 tisíc obchodních korporací, z toho 94,38 % představují společnosti s ručením omezeným, tedy jich je na našem území kolem 480 tisíc.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Společnost s ručením omezeným - charakteristika, společníci a jednatelé

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Související videa

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.